Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-11-2019 16:26

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Με ιδιαίτερη χαρά σάς καλωσορίζω στην Ιδρυτική Συνέλευση της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά για την άμεση και θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκληση της Βουλής να συμμετέχετε στον θεσμό της Παράλληλης Βουλής και να σας ευχηθώ καλές δουλειές.

Αγαπητά μέλη της Παράλληλης Βουλής για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της, προχώρησε στη δημιουργία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής. Στόχος η ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια.  Το νομοθετικό σώμα, στα πλαίσια της λειτουργίας των Παράλληλων Βουλών, θα έχει τη δυνατότητα να αφουγκράζεται τις ανησυχίες, τα προβλήματα των πολιτών και να συμβάλλει στην επίλυσή τους.  Περαιτέρω, θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, τον επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής και να συμπορευτεί με τα καλέσματα των καιρών για καινοτομία, τεχνολογική εξέλιξη και ψηφιακή ενσωμάτωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός των Παράλληλων Βουλών αποτελεί ένα πρωτοπόρο εγχείρημα που έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων κοινοβουλίων, καθώς και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, όπως η Διακοινοβουλευτική Ένωση και Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, ως παράδειγμα καλής πρακτικής για ενδυνάμωση και ενίσχυση της συμβολής των πολιτών στην εκπόνηση πολιτικών.

Με τη λειτουργία λοιπόν των έξι Παράλληλων Βουλών και τη συμμετοχή σας σε αυτές, θα μπορείτε να προσφέρετε την εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία σας, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία σας, με σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό. Αναμένουμε ότι κάθε Παράλληλη Βουλή θα αποτελεί ένα ανοιχτό φόρουμ ιδεών και εισηγήσεων με σκοπό την προώθηση δράσεων.

Όσον αφορά τη δική μας συμβολή και συνεισφορά, δηλαδή της Βουλής, σας διαβεβαιώ, αγαπητοί φίλοι, ότι τα πορίσματα όλων των Παράλληλων Βουλών θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές με τη βοήθεια των Υπηρεσιών της Βουλής, με στόχο την προώθησή τους μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και την κοινοποίησή τους στην εκτελεστική εξουσία και άλλους φορείς.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τρία συνέδρια που διοργάνωσε η Βουλή για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, που είχαν στόχο να λειτουργήσει καταλυτικά το κοινοβούλιο, ώστε η κυπριακή κοινωνία να μην υστερήσει ως προς τη δυνατότητα ενημέρωσης, παρακολούθησης και συμμετοχής της στις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονται παγκόσμια, προέκυψαν συγκεκριμένες δράσεις, που μπορούν να εξεταστούν, αλλά και να διευρυνθούν από τις Παράλληλες Βουλές, και επηρέασαν κάποιους σχεδιασμούς της εκτελεστικής εξουσίας. Συγκεκριμένα, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών στις 19 Ιουλίου 2018 συζητήθηκε η προοπτική ανάπτυξης της τεχνολογίας Blockchain στην Κύπρο, ένα θέμα που συζητήθηκε κατά κόρον στα προαναφερθέντα συνέδρια. Ως επιστέγασμα των πιο πάνω η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2019.

Επιτρέψετέ μου τώρα να αναφερθώ στην Παράλληλη Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.  Η εν λόγω Παράλληλη Βουλή, απότοκος και συνέχεια των τριών συνεδρίων που διοργάνωσε το κοινοβούλιο για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Για την εξέταση των εν λόγω θεμάτων θα συσταθούν στην παρούσα φάση οι ακόλουθες επιτροπές. Αργότερα, θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Παράλληλης Βουλής.

1.         Επιτροπή για την Ψηφιακή Οικονομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

2.         Επιτροπή Υγείας.

3.         Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.         

Αγαπητοί φίλοι, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε ως προζύμι τα πορίσματα των τριών συνεδρίων για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τη Βουλή.           

Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και παραγωγικές και εποικοδομητικές εργασίες, προσβλέποντας το συντομότερο δυνατόν να αρχίσει η παραγωγή έργου.

 (ΕΙ)