Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-11-2019 17:37

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζω σήμερα στην Ιδρυτική Συνέλευση για την Παράλληλη Βουλή για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία και σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση και θετική σας ανταπόκριση στην πρόσκληση της Βουλής να συμμετάσχετε σε αυτό τον υπό δημιουργία νέο θεσμό. 

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτού του νέου θεσμού της Παράλληλης Βουλής, λήφθηκε, αφού διαπιστώθηκε η ανάγκη να καταστεί το κοινοβούλιο ένας χώρος προσιτός στους πολίτες, να αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό έλλειμα, να διευρυνθεί και να αναβαθμιστεί το κοινοβουλευτικό έργο.

Ειδικότερα, η Παράλληλη Βουλή έχει θέσει ως στόχο της ίδρυσης και της λειτουργίας της την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας να ενισχυθεί η πολιτότητα, δηλαδή την ιδιότητα του πολίτη, η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια. 

Οι βουλευτές, ως οι κατ’ εξοχήν εκφραστές της λαϊκής κυριαρχίας, συμπληρωματικά με το αμιγώς νομοθετικό έργο που παράγουν και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα που αναπτύσσουν, θα αφουγκράζονται, σε ένα νέο συντεταγμένο πλαίσιο, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τα προβλήματα των πολιτών και θα συμβάλλουν στην επίλυσή τους, αφού θα συνδιαλέγονται μέσα από ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας και διαλόγου με τους πολίτες, ενισχύοντας έτι περαιτέρω το θεμέλιο της λαϊκής βάσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής αποτελεί ένα πρωτοπόρο εγχείρημα που έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων κοινοβουλίων, καθώς και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, όπως η Διακοινοβουλευτική Ένωση και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, ως παράδειγμα καλής πρακτικής για ενδυνάμωση και ενίσχυση της συμβολής των πολιτών στην εκπόνηση πολιτικών.

Με τη λειτουργία λοιπόν των έξι Βουλών της Παράλληλης Βουλής και τη δική σας συμμετοχή σε αυτές, θα μπορείτε να προσφέρετε την εξειδικευμένη γνώση και τεχνογνωσία σας, αλλά και τη συσσωρευμένη εμπειρία σας, με σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό.  Αναμένουμε ότι κάθε Βουλή της Παράλληλης Βουλής θα αποτελεί ένα ανοικτό φόρουμ ιδεών και εισηγήσεων με σκοπό την προώθηση δράσεων.

Όσον αφορά τη δική μας συμβολή και συνεισφορά, δηλαδή της Βουλής, σας διαβεβαιώ, αγαπητοί φίλοι, ότι τα πορίσματα όλων των Βουλών της Παράλληλης Βουλής θα εξετάζονται από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές με τη βοήθεια των υπηρεσιών της Βουλής, με στόχο την προώθησή τους μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και την κοινοποίησή τους στην εκτελεστική εξουσία και άλλους φορείς. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω την ιδιαίτερη σημασία της λειτουργίας της Παράλληλης Βουλής για το Περιβάλλον, την Οικολογία-Αειφορία και την Υγεία στην καθολική προσπάθεια αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, όπως η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα του αέρα και των υδάτων, η διαχείριση αποβλήτων, η χρήση χημικών προϊόντων και άλλων πηγών ενέργειας και οι επιπτώσεις που προκαλούν στη δημόσια υγεία.  Για την εξέταση των εν λόγω θεμάτων θα συσταθούν στην παρούσα φάση οι ακόλουθες επιτροπές.   Αργότερα, θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Παράλληλης Βουλής.

  1. Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή.
  2. Επιτροπή για την ποιότητα του αέρα και των υδάτων στην Κύπρο.
  3. Επιτροπή για τη διαχείριση αποβλήτων.
  4. Επιτροπή για τη δημόσια υγεία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων από μόνη της αλλά και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη νομοθετικών μέτρων και ρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ανακοπή της περιβαλλοντικής καταστροφής και την απάμβλυνση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, όπως οι νομοθεσίες που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, τον έλεγχο της ρύπανσης, τους γενετικούς πόρους και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ πολλά άλλα εκκρεμούν για έγκριση.

Κυρίες και κύριοι,

Η Βουλή, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη και παραγωγή στον τόπο μας εξειδικευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας, αλλά και συσσωρευμένης εμπειρίας, θα λειτουργήσει ως καλός αγωγός αξιοποιώντας τις δυνατότητες αυτές προς όφελος της κοινωνίας σε οργανωμένη και τακτική βάση.  Κατ’ αυτό τον τρόπο παραγωγικές δυνάμεις από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, αλλά και ομάδες πολιτών και μεμονωμένα πρόσωπα, μέσα από κοινές συνέργειες, θα συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα. 

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς ξεχωριστά, να σας καλέσω όπως προχωρήσετε με τον καταρτισμό σας σε σώμα και να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία στο έργο που θα αναλάβετε, αποβλέποντας στην πολύτιμη συμβολή σας στην επίτευξη των στόχων που έθεσε αυτό το καινοτόμο και πρωτοποριακό εγχείρημα της δημιουργίας της Παράλληλης Βουλής.  Να τονίσω περαιτέρω κλείνοντας ότι η πόρτα της Βουλής θα είναι ανοικτή για να ακούσουμε τις απόψεις και εισηγήσεις σας.

----------------------------

ΕΙ