Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-11-2019 20:13

Xαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, στην τελετή βράβευσης Νέων Επιχειρηματιών του ΚΕΒΕ «Γε’ νέο Επιχειρείν»

Ευχαριστώ πολύ το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να χαιρετίσω την τελετή βράβευσης νέων επιχειρηματιών «Γε’ νέο Επιχειρείν».

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, η επιχειρηματικότητα, ως κινητήρια δύναμη, έχει πολύ σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της οικονομίας και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αγοράς εργασίας.  Αναλογιζόμενοι τον ουσιαστικό αυτό ρόλο, η προβολή και ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η ικανότητα και προθυμία των ατόμων, από μόνοι τους ή σε ομάδες, να οραματιστούν και να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες (νέα προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής, νέα οργανωτικά συστήματα και νέους συνδυασμούς προϊόντος-αγοράς), και να εισαγάγουν τις ιδέες τους στην αγορά, αποτελεί σπουδαίο παράγοντα προόδου σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό. Ακόμα, η δημιουργική συμμετοχή των νέων αναμένεται να συμβάλει και στην ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τόπο μας, ενός τομέα που παρουσιάζει νέες σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης είναι ύψιστης σημασίας τόσο για την Κύπρο, όσο και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής οικογένειας αφού οι νέοι, με τα προσόντα, τον δυναμισμό και τις φιλοδοξίες που έχουν, διαμορφώνουν τη μελλοντική προοπτική της οικονομίας και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί παρά να συμβάλει και αυτό στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και ανάπτυξης της καινοτομίας μέσα στο δυναμικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι σημερινές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στους νέους. Ο συνεχής εμπλουτισμός και η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ολοένα και περισσότερη σημασία στη σημερινή κοινωνία. Η ανάπτυξη ειδικότερα των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από νέους και δημιουργικούς τρόπους μάθησης και μέσα από πρακτική επιχειρηματική εμπειρία, συμβάλλει στη δημιουργία νέων υποσχόμενων επιχειρήσεων αλλά και στην ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το Υπουργείο μας, μέσω του ΚΕΠΑ, αναπτύσσει μια σειρά δράσεων στον τομέα αυτό με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

α) τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.

Μέσα από την παροχή αυτού του πλαισίου επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες αναπτύσσουν τις ηγετικές ικανότητές τους, καθώς και ικανότητες εφαρμογής πρωτοποριακών μεθόδων, λύσεων και πρακτικών.

β) Προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης σε τεχνικούς τομείς και τομείς της διοίκησης τόσο γενικού όσο και εξειδικευμένου περιεχομένου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες και να συμβάλουν, κατ’ επέκταση, στην ανάπτυξη των οργανισμών τους.

Εξειδικευμένα προγράμματα προσφέρονται και στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων. 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντιλαμβανόμενο τα οφέλη και την αναγκαιότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων από τη μια και της ανάπτυξης και διάδοσης της καινοτομίας στον επιχειρηματικό κόσμο εν γένει, φιλοδοξεί στην προώθηση δράσεων που θα συμβάλουν περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση, ει δυνατόν με συνδυασμό των δύο αυτών πεδίων.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η επιτυχής πορεία μιας νέας επιχείρησης προϋποθέτει ικανότητα παρακολούθησης των εξελίξεων, ευελιξία και ταχύτητα προσαρμογής και τεχνογνωσία. Γι’  αυτό, μεγάλη σημασία για κάθε νέο επιχειρηματία έχει η καλλιέργεια νοοτροπίας διά βίου μάθησης και η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω των Σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για συνεχιζόμενη κατάρτιση.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες και επιχειρηματίες και στο ΚΕΒΕ, το οποίο στοχεύει στην προβολή και την ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Σημ.:  Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της Υπουργού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρίστος Μαληκκίδης.

----------------------------

 (ΜΠ/ΜΓ/ΕΙ)