Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2019 15:29

Απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων σε δημοσίευμα

Σε σχέση με το δημοσίευμα με τίτλο: «Επάρσεις Οικολόγων κατά Τμήματος Αρχαιοτήτων για εκκλησίες», το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοινώνει ότι η νέα πολιτική που έχει θέσει σε εφαρμογή το τελευταίο εξάμηνο, στοχεύει στην αξιοποίηση εξειδικευμένων και έμπειρων επιστημόνων του ιδιωτικού τομέα, στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, για την αποκατάσταση των εκκλησιαστικών μνημείων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες οι εμπειρογνώμονες-μελετητές διορίζονται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από τις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές. Η πολιτική αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Τμήματος, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να προστατεύσει τα εκκλησιαστικά μνημεία.

Η ίδια πολιτική ισχύει ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες για τα μνημεία του νεότερου πολιτισμού, και έχει επίσης εφαρμοστεί και σε πολλές περιπτώσεις εκκλησιαστικών μνημείων με επιτυχία.

Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, για τα έργα της κάθε Μητρόπολης, γίνεται σε στενή συνεργασία με τις Μητροπόλεις και τα κριτήρια αυτής της ιεράρχησης σχετίζονται πρωτίστως με την κατάσταση των μνημείων και την ωρίμανση των μελετών, αλλά και την οικονομική ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων.

Στην περίπτωση του Αγίου Σάββα της Καρόνος, το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να συνεργαστεί με την Ιερά Μητρόπολη της Πάφου, για την προώθηση μελέτης και έργων συντήρησης και αποκατάστασης, τόσο της εκκλησίας, όσο και των κελλιών ως σύνολο, στο άμεσο μέλλον.

Προς το παρόν το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει επιμεληθεί τον καθαρισμό και την ευπρέπεια του χώρου της μονής, τα κελλιά της οποίας κατ’ εξαίρεση έχει απαλλοτριώσει, αφού αυτά ανήκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες, προκειμένου να τα προστατεύσει και να τα συντηρήσει.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο να εργαστεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα και στo πλαίσιo των οικονομικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. 

(ΕΚ/ΣΧ)