Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2019 16:02

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στην Ιδρυτική Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα στην Παράλληλη Βουλή για τον Πολιτισμό, της οποίας αποτελείτε τους πρώτους βουλευτές αλλά και συνιδρυτές αυτού του θεσμού. Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαπιστώνοντας την ανάγκη να καταστεί το κοινοβούλιο χώρος οικείος και προσιτός στους πολίτες, γεγονός που θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος, καθώς και στη διεύρυνση και αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου, προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου θεσμού, της Παράλληλης Βουλής.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη μιας διαδραστικής σχέσης της Βουλής με την κοινωνία και τους πολίτες, μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η πολιτότητα, δηλαδή αυτή η σημαντική ιδιότητα του να είσαι πολίτης, θα ενισχυθεί η συμμετοχική δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφάνεια, αξίες και έννοιες στις οποίες δίδει μεγάλη έμφαση η Βουλή των Αντιπροσώπων και εγώ προσωπικά και οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία στην προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτισμού.  Εξάλλου, μέσω αυτής της μορφής δομημένου διαλόγου δίνεται στους πολίτες η ευκαιρία εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση και ακολούθως, λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

Ειδικότερα, η Παράλληλη Βουλή λειτουργώντας ως κινητήριος μοχλός προώθησης των συμφερόντων της κοινωνίας και συνδιαμορφωτής του κοινοβουλευτικού και εν γένει πολιτικού γίγνεσθαι φιλοδοξεί να καταστήσει την κοινωνία και τους πολίτες ενεργούς στις παγκόσμιες εξελίξεις που συντελούνται.

Η Παράλληλη Βουλή καθιερώνει ένα τακτικό διάλογο μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων, από τη μια, και πολιτών και εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς, από την άλλη, μέσω της λειτουργίας των εξής έξι Παράλληλων Βουλών:

- Για την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση,

- για τον Πολιτισμό,

- για την Οικολογία-Αειφορία, το Περιβάλλον και την Υγεία,

- για την Κοινωνία των Πολιτών,

- για τα Παιδιά και

- για τους Νέους.

Με τη λειτουργία των έξι Παράλληλων Βουλών και τη συμμετοχή σας στα όργανά τους, θα μπορείτε να έχετε άποψη για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, αλλά και μια πιο σφαιρική ενημέρωση για τα ζητήματα που συζητούνται. Με τους κανονισμούς, τις δομές, την υπηρεσιακή στήριξη, καθώς και τα νέα συστήματα που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια αυτά προσδοκούμε ότι ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής θα λειτουργήσει αποτελεσματικά για ενίσχυση της κυπριακής κοινωνίας, σε μια προσπάθεια θεσμοθετημένης και δομημένης συμμετοχής των πολιτών στις προσπάθειες ορισμού των προβλημάτων και προκλήσεων που τους απασχολούν, καθώς και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων για αντιμετώπισή τους.

Η διάδραση αυτή προσδοκούμε ότι θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και πολιτείας, αρχής γενομένης με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το ναό της δημοκρατίας, που ανοίγει, με τον τρόπο αυτό, θεσμοθετημένα τις πύλες και τα αυτιά της στην κοινωνία. Η προσέγγιση των εκλελεγμένων εκπροσώπων του λαού με τους τελικούς αποδέκτες των νομοθεσιών, τους πολίτες, θα εμπλουτίσει, θα διευρύνει και θα καταστήσει ακόμα πιο σχετικό με τις ανησυχίες των πολιτών το έργο της Βουλής, σ’ όλους τους τομείς της δράσης της, κάνοντας παράλληλα πράξη την προσπάθεια απάλειψης κάθε δημοκρατικού ελλείματος.

Σας διαβεβαιώ, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ότι ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής δεν αποτελεί απλή διακήρυξη συμβολικού περιεχομένου ή αφηρημένη έννοια. Αντίθετα, αποτελεί όραμα που αποκτά περιεχόμενο και ουσία, αφού, με την αλληλοσυνεργασία μας θα προωθούνται προς εξέταση στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές τα πορίσματά σας, με στόχο όπου κριθεί αναγκαίο η νομοθετική ή άλλη ρύθμισή τους.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Βουλή ανέπτυξε μεγάλη πολιτιστική δράση τα τελευταία χρόνια με τη διεξαγωγή διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χώρο της, αλλά και εκτός, όπως εκθέσεις έργων τέχνης, βιβλίων, φωτογραφίας, καθώς και εκδηλώσεις που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, ως έμπρακτη απόδειξη της μεγάλης σημασίας που δίδει στην έννοια του πολιτισμού. Διότι ο πολιτισμός είναι η απάντηση στις διάφορες μορφές κρίσεων, ιδιαίτερα, στη μικρή μας πατρίδα ένεκα των ιδιαζουσών συνθηκών που βιώνει. Γι’ αυτό πρέπει να τον προάγουμε και να τον διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού. Ο πολιτισμός χτίζει, δεν γκρεμίζει. Σύμφωνα με τον Αμερικανό συγγραφέα και ιστορικό Γουίλ Ντυράν, πολιτισμός είναι η επικράτηση του δικαίου πάνω στη δύναμη, της πειθούς στη βία, του διαλόγου στο μονόλογο, του πνεύματος στην ύλη.

Κλείνοντας και με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει επικοινωνία της Βουλής με τους προέδρους και τα μέλη των επιτροπών για την πρακτική υλοποίηση των περαιτέρω ενεργειών και πορείας που θα ακολουθήσουμε. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή έχει ήδη συστήσει μόνιμη ομάδα εργασίας και γραμματεία από λειτουργούς της Βουλής, για να στηρίζουν και να συντονίζουν τις δράσεις της Παράλληλης Βουλής.

Αγαπητοί βουλευτές,

Κηρύττω την έναρξη των εργασιών της 1ης Συνόδου της Παράλληλης Βουλής για τον Πολιτισμό και εύχομαι εποικοδομητικές εργασίες.

_____________

ΕΚ/ΣΧ