Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-11-2019 12:47

Δημόσια ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για φάρμα αιγοπροβάτων, στην κοινότητα Αλαμινού

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης του κ. Σάββα Σάββα (ΛΑΡ/0066/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για φάρμα αιγοπροβάτων, στα τεμάχια αρ. 62 και 63, στο Φ/Σχ. 50/58, Τμήμα 0, στην κοινότητα Αλαμινού, στην Επαρχία Λάρνακας. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η δημόσια ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η δημόσια ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείτηνΠέμπτη 12/12/2019, η ώρα 10.00 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλαμινού (αρ. τηλ. 99441096). Σημειώνεται ότι, στις 9.00 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.  

(ΑΧ/ΣΧ)