Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-11-2019 14:11

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετείχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, στις Βρυξέλλες

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία, με την οποία καθορίζει πλέον τη θέση του (γενική προσέγγιση) σχετικά με την Οδηγία που αφορά στη δυνατότητα των καταναλωτών να προβαίνουν σε αντιπροσωπευτικές αγωγές σε περιπτώσεις μαζικής βλάβης. Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρόταση που θα επιτρέπει σε αντιπροσωπευτικούς φορείς, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών, να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές κατά επιχειρήσεων που παραβαίνουν διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών.  Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε ότι η Κύπρος στηρίζει την εν λόγω Οδηγία, καθότι οι νέοι κανόνες θέτουν τις βάσεις για την προστασία των καταναλωτών από τις παράνομες ή αθέμιτες πρακτικές των εμπόρων σε διασυνοριακό επίπεδο.

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας εξέτασε, επίσης, την πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανά χώρα δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος των πολυεθνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Παρά τις προσπάθειες της Φιλανδικής Προεδρίας για επίτευξη κοινής θέσης, δεν επετεύχθη συμφωνία δεδομένης της διάστασης απόψεων ως προς το θέμα της νομικής βάσης της Οδηγίας και του σχηματισμού του Συμβουλίου στο οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Η Κύπρος καθώς και σημαντικός αριθμός κρατών μελών στήριξαν τη διαφάνεια στην οποία στοχεύει η πρόταση, ωστόσο συντάχθηκαν με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου ότι το περιεχόμενο της πρότασης είναι καθ’ ύλην φορολογικό, και ζήτησαν την εξέταση του θέματος από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου, η Φιλανδική Προεδρία παρουσίασε επίσης έγγραφο αναφορικά με την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη δεκαετία, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ψηφιοποίησης του τουριστικού τομέα. Οι Υπουργοί είχαν, παράλληλα, την ευκαιρία να εξετάσουν την εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ενώ στο πλαίσιο γεύματος εργασίας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). 

Για το tour de table ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://youtu.be/KJgu2vZC8qk 

(ΜΦ/ΕΚ/ΕΙ)