Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-11-2019 10:01

Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στο 26ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών για την πρόσκλησή του να παραστώ στο φετινό Συνέδριο και να σας συγχαρώ για τη διοργάνωσή του για 26η φορά. Το Συνέδριο του Συνδέσμου σας έχει καταστεί θεσμός για τη χώρα μας και έχει καθιερωθεί ως μέσο για τη μετάδοση των πληροφοριών που αφορά στα επαγγέλματα των νοσηλευτών και των μαιών, αλλά και για την παρουσίαση και τη συζήτηση αποτελεσμάτων ερευνών που διεξάγουν τα μέλη της νοσηλευτικής κοινότητας και εστιάζουν στα δεδομένα της Κύπρου.

Οι νοσηλευτές και οι μαίες, ως ο μεγαλύτερος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της υγείας, έχουν την εμπειρία και τη γνώση που οδηγούν σε καθημερινή βάση στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, στην παροχή ποιοτικής φροντίδας και την επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών παρεμβάσεων στους ασθενείς και στον γενικό πληθυσμό, στο νέο περιβάλλον της αυτονόμησης, σε περιβάλλον πλέον λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Είναι σημαντικό οι νοσηλευτές, οι μαίες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να επικεντρώνονται στην παροχή αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της βέλτιστης υγείας και ευημερίας για όλους. Ο ρόλος σας, αγαπητοί, είναι πολυεπίπεδος και πολυδιάστατος και εντοπίζεται στην κοινότητα, στο νοσοκομείο, στην εκπαίδευση, στο νεοσύστατο και πολλά υποσχόμενο Σύστημα Υγείας της χώρας μας, που είναι πλέον πραγματικότητα. Η νοσηλευτική επιστήμη και πράξη, άλλωστε, έχει πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και δρα πάντα με γνώμονα τις αξίες του ανθρωπισμού.

Αναμφισβήτητα πλέον, στη νέα αυτή πραγματικότητα στον χώρο της υγείας την περίοδο αυτή που διανύουμε σαν κράτος, το επίκεντρο ενδιαφέροντος για κάθε σύστημα υγείας, το Υπουργείο Υγείας, τον νοσηλευτή και τη μαία, οφείλει να είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, και έμπρακτα εσείς το αποδεικνύεται στην καθημερινή σας πρακτική. Η επιτυχία του στόχου αυτού, μέσω των σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας, βασίζεται οπωσδήποτε στις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναμικού.

Φίλες και φίλοι,

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου συνεχίζει πάντοτε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας και ευημερίας όλων των ατόμων με προβλήματα υγείας, ολόκληρου του πληθυσμού. Η παροχή ποιοτικής, αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής φροντίδας προς τους πολίτες διασφαλίζεται από τις κατευθυντήριες αρχές, βασιζόμενες στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ασθενών, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη και την ισότητα στην πρόσβαση.

Η αθρόα παρουσία σας και μόνο σήμερα εδώ αποτελεί ζωντανή απόδειξη του προσωπικού σας ενδιαφέροντος για τις νέες εξελίξεις στον χώρο της επαγγελματικής σας δράσης και της μοναδικότητας του ρόλου σας στο νέο Σύστημα Υγείας της Κύπρου.

Αγαπητοί Νοσηλευτές, Νοσηλεύτριες, Μαίες, Επισκέπτριες Υγείας, Φοιτητές,  με τις σκέψεις αυτές και με τα θερμά μου συγχαρητήρια, κηρύσσω την έναρξη του 26ου Συνεδρίου και εύχομαι κάθε καλή συνέχεια και επιτυχία στις εργασίες του.

(ΜΚΥ/ΑΧ/ΣΧ)