Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-11-2019 17:50

Ο Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης δέχθηκε σήμερα τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας κ. Hans Dahlgren. Τον κ. Dahlgren συνόδευαν ο Πρέσβης της Σουηδίας στη Λευκωσία κ. Anders Hagelberg και άλλοι υψηλόβαθμοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε εν πρώτοις τις ευχαριστίες του προς τον κ. Dahlgren για τη μακρόχρονη παρουσία στην Κύπρο στρατιωτικού αποσπάσματος της Σουηδίας στην Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ.

Οι κ.κ. Συλλούρης και Dahlgren αντήλλαξαν απόψεις για τα διαφορετικά μοντέλα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου που εφαρμόζουν η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Κοινοβούλιο της Σουηδίας, σε ό,τι αφορά κυρίως τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Συλλούρης εξάλλου, ενημέρωσε, τον Σουηδό αξιωματούχο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Κυπριακού Συντάγματος, με έμφαση στη σαφή διάκριση των εξουσιών και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Περαιτέρω, προέβη σε ανασκόπηση της σύνθεσης, της οργάνωσης, των αρμοδιοτήτων και του γενικότερου τρόπου λειτουργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε, επίσης, στα κύρια πολιτικά ζητήματα που τυγχάνουν συζήτησης στο πλαίσιο των εργασιών της Βουλής. Συζητήθηκαν επιπλέον θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Συλλούρης τόνισε ιδιαίτερα σ’ αυτά τα πλαίσια ότι η υιοθέτηση ολιστικής ευρωπαϊκής προσέγγισης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική επίλυση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος.

___________

/ΣΧ