Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2019 09:22

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τις εργασίες της 15ης Ετήσιας Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, ενός θεσμού που συμπληρώνει φέτος 26 χρόνια ζωής και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης των οργανώσεων νεολαίας στην Κύπρο, λειτουργώντας ως συντονιστικός φορέας με την πολιτεία και εκπροσωπώντας, ταυτόχρονα, τη χώρα μας σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα και εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, που αριθμεί σήμερα 63 οργανώσεις-μέλη, στόχο έχει την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των μελών του, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή και διάχυση γνώσεων και εμπειριών για την καλύτερη προώθηση της επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι. Παράλληλα, εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη και εδραίωση ευρωπαϊκής κουλτούρας και συνείδησης ανάμεσα στους νέους μας, που εδράζονται στην αλληλοκατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό και στην προάσπιση οικουμενικών αρχών και αξιών.

Η εξωστρεφής πολιτική που ακολουθεί και η ανάπτυξη σφαιρικής και πολυσήμαντης δράσης, έχουν καταστήσει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σημαντικό εταίρο του κράτους στη διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών που αφορούν τη νεολαία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, θέλοντας να ενισχύσει το δικαίωμα των νέων να συν-διαμορφώνουν όχι μόνο πολιτικές που τους αφορούν, αλλά και τη συνολική πολιτειακή πολιτική που αναπτύσσεται, έχει προχωρήσει, στο πλαίσιο λειτουργίας της νεοσύστατης Παράλληλης Βουλής, στην ίδρυση της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, που αποτελεί συνέχεια της προγενέστερης Βουλής των Νέων, που συνέβαλε ,αδιαμφισβήτητα τα μέγιστα ,στην προώθηση της ενεργού πολιτότητας των νέων.

Η δημιουργία της Παράλληλης Βουλής, επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να αναφέρω, που στοχεύει στην αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος και τον εμπλουτισμό του κοινοβουλευτικού έργου, μέσω της ενίσχυσης της ενεργού πολιτότητας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού, της διαφάνειας και της διαδραστικότητας, έχει ήδη κάνει με επιτυχία τα πρώτα της βήματα. Μέσα από τη λειτουργία και την προοδευτική ανάπτυξη του θεσμού, η Βουλή των Αντιπροσώπων προσδοκά στην καθιέρωση και εδραίωση της δομημένης συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικών. Η συμβολή των νέων στη συλλογική αυτή προσπάθεια είναι πέραν από καθοριστική. Οι νέοι αποτελούν ,εξ ορισμού, τους φορείς της αλλαγής, τους καλύτερους αγωγούς των ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται σε όλους τους τομείς της ζωής, είναι οι ανήσυχοι δρώντες που ποτέ δεν επαναπαύονται, κρατούν, εν ολίγοις, το κλειδί που οδηγεί στη νέα εποχή. Η φωνή τους θέλουμε να ακουστεί και ο λόγος τους να γίνει πράξη.

Σ’ έναν κόσμο σύνθετο που ταλανίζεται από πολυποίκιλα προβλήματα, αλλά και που αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις, καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα οράματά σας, που είναι και δικά μας οράματα, για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν κόσμο πιο δίκαιο, για έναν κόσμο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες, αλλά και στις προσδοκίες του σύγχρονου ανθρώπου.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της φετινής Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης του Συμβουλίου σας, διαβεβαιώνοντάς σας πως ,ως συντεταγμένη πολιτεία, θα είμαστε συνοδοιπόροι και υποστηρικτές σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλετε για την προώθηση των συμφερόντων των νέων και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της κοινωνίας μας.  

_____________

ΑΜ/ΣΧ