Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-12-2019 09:28

Ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε σχέση με δημοσιεύματα της εφημερίδας «Η Σημερινή»

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σε σχέση με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Η Σημερινή», που κυκλοφόρησαν την 1η Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Πέταξαν τρεις 20χρονες σε γηροκομεία» και «Ήταν όλες οι υποθέσεις υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ευημερίας, διευκρινίζουν ότι αριθμός παιδιών που τίθενται υπό τη κηδεμονία του κράτους παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες και ιδιαίτερες δυσκολίες η αντιμετώπιση των οποίων εμπλέκει σε αυξημένο βαθμό, πέραν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και άλλες Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τα παιδιά και ευάλωτα άτομα. Μετά την ενηλικίωση τους, ενώ έχει τερματιστεί η κηδεμονία τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, χωρίς να σχολιάζουν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά γενικότερα, επιδιώκουν ενέργειες στη βάση των δυνατοτήτων τους και των αναγκών των ατόμων, χωρίς πάντα να είναι σε γραμμική βάση το αποτέλεσμα, καθότι ο άνθρωπος (η ψυχοσύνθεση, το ιστορικό, η δυνατότητα τους, κ.ά.) και οι καταστάσεις που βιώνει και αντιδρά δεν είναι σταθερά, ιδιαίτερα με τη όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων του σήμερα.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για στήριξη των ατόμων αυτών επιδιώκεται η εφαρμογή του «Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης  Πρώην Παιδιών Υπό τη Νομική Φροντίδα της Διευθύντριας Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, μετά τα 18 τους χρόνια, για σκοπούς αποκατάστασής τους». Σκοπός του εν λόγω Σχεδίου είναι η οικονομική βοήθεια παρέχοντάς ευκαιρίες για σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση και αγορά οικιακού/επαγγελματικού εξοπλισμού. Μέσω του Σχεδίου βοηθηθήκαν την τελευταία διετία πέραν των 64 παιδιών με ποσό €222,864.

Ταυτόχρονα, μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τους παρέχεται Ελάχιστό Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ανάγκη από 18ο έτος ηλικίας τους και εξακολουθούν να το λαμβάνουν ενόσω είναι φοιτητές.

Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση των πρώην παιδιών υπό φροντίδα, προωθείται συνεργασία με Μη Κυβερνητική Οργάνωση για ανάπτυξη προγράμματος στήριξης, δικτύωσης και καθοδήγησης, ώστε μαζί με την οικονομική στήριξη να αποτελούν ολοκληρωμένη βοήθεια για όσους την έχουν ανάγκη.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ως Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αναγνωρίζουμε την ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Γι’ αυτό με την αναδιάρθρωση που ξεκίνησε και θέτει τους στόχους, απαιτείται χρόνος, έτσι ώστε οι ενέργειες να είναι σταθερές και να οδηγήσουν σε μία ανθρωποκεντρική επένδυση εκσυγχρονισμού.

(ΜΠ/ΕΚ//ΕΙ)