Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-12-2019 14:39

Ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

H Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι θα υπάρξει παράταση στη φετινή υποβολή αιτήσεων για οικονομική χορηγία μέχρι την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, 2019, η ώρα 23:59.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.socialsupport.gov.cy

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22867555, 22867478.

(ΡΜ/ΕΚ/ΣΧ)