Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-12-2019 16:10

Συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2020

Συζητήθηκε σήμερα ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2020, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί, έχουν προϋπολογισθεί συνολικά δαπάνες €989,6 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 93% αφορά κοινωνικές παροχές, 5% αφορά μισθούς και το υπόλοιπο 2% αφορά λειτουργικές δαπάνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες περίπου €1,95 δισεκατομμυρίων που αφορούν τις δαπάνες σε επιδόματα και συντάξεις που παρέχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένου του Επιδόματος Πατρότητας και της Σύνταξης Χηρείας Ανδρών που παρέχονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στον προϋπολογισμό που έχει παρουσιασθεί περιλαμβάνονται όλες οι παροχές της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και όλων των επιδομάτων που καταβάλλονται, περιλαμβανομένων όλων των αυξήσεων που έχουν εγκριθεί όπως για παράδειγμα η αύξηση του επιδόματος ενοικίου και τόκων στεγαστικού δανείου, η αύξηση στο Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων, η αύξηση στο Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας καθώς και οι αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα που παρέχονται σε τυφλούς, παραπληγικούς, τετραπληγικούς και σε άτομα με άλλες αναπηρίες που έχουν ανάγκες σε σχέση με τη διακίνησή τους.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και άρθρα που αφορούν την ενίσχυση των υπηρεσιών αλλά και τη διοικητική αναδιοργάνωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τη στελέχωση και δημιουργία οργανικής δομής στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, την υλοποίηση του έργου για ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων και τη συνυφασμένη δυνατότητα για αμεσότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προσώπων και γενικότερα για την ψηφιοποίηση και βελτίωση της προσβασιμότητας υπηρεσιών του Υπουργείου όπως για παράδειγμα την κατάργηση των ταμείων με την εισαγωγή απλούστερων μεθόδων πληρωμής.

Οι συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2020, περιλαμβανομένων των δαπανών από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμποσούνται σε 2 δισεκατομμύρια και 850 εκατομμύρια ευρώ.

_____________

/ΣΧ