Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-12-2019 18:39

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στη δεξίωση προς τιμή των Εθελοντών

Είναι με ξεχωριστή χαρά που σας υποδέχομαι κάθε φορά στο Προεδρικό Μέγαρο σε ανάλογες εκδηλώσεις, για να τιμήσουμε όλους εσάς, οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο και τον τόπο μας, αναγάγατε την έννοια του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς σε στάση ζωής. 

Αναμφίβολα, η εθελοντική συλλογική δράση εδραζόμενη στις αρχές και τις αξίες της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συμμετοχής, αναδείχθηκε διαχρονικά καταλυτικής σημασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση ποικίλου είδους προβλημάτων στις τοπικές και την παγκόσμια κοινωνία.

Είναι ακριβώς στο πλαίσιο αυτό και θεωρώντας τον εθελοντισμό ως βασικό πυλώνα ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας, δείκτη πολιτισμού και συμμετοχικής δημοκρατίας, που επιδιώξαμε να τεθεί σε μία περαιτέρω καλά δομημένη βάση χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του.

Ως εκ τούτου, στη βάση της ήδη θεσμοθετημένης και άριστης σχέσης του κράτους και του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, θέσαμε στις προτεραιότητες μας την αναβάθμιση και την ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος μέσω μίας στοχευμένης πολιτικής.

Αξίζει να σημειώσω ότι προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τη γνώση όλων εσάς, πρώτιστο μέλημά μας υπήρξε η συμμετοχή σας τόσο στη διαδικασία χάραξης μέτρων και δράσεων όσο και στη διαδικασία υλοποίησής τους, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη παρέμβαση στις ποικίλες ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας, ευρύτερα.

Στο πλαίσιο αυτό, η αγαστή συνεργασία που έχετε αναπτύξει με τον αρμόδιο Επίτροπο και η μέχρι στιγμής ενεργός και σπουδαία συνεισφορά σας, αφενός σε διάφορες κατά καιρούς περιόδους κρίσης και αφετέρου όσον αφορά τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, επιβεβαιώνει με τον πλέον εύστοχο τρόπο την επιδίωξη μας αυτή.

Την ίδια στιγμή, βάση της συνεργασίας αυτής πετύχαμε η Κύπρος να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία από τις λίγες χώρες, οι οποίες υιοθέτησαν ολοκληρωμένη πολιτική στα θέματα της κοινωνίας των πολιτών και του εθελοντισμού, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά έχουμε συμβολή με γραπτές προτάσεις στη χάραξη πολιτικής στα εν λόγω θέματα, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εκείνο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω, είναι το γεγονός ότι το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εξελίσσοντας συνεχώς τη δραστηριότητά του, εργάζεται με απόλυτη αφοσίωση προς τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των οργανωμένων φορέων εθελοντισμού και την ενίσχυση της συμμετοχής πολιτών στα κοινά.

Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, αναφέρω ότι προς τον σκοπό αυτό:

 • Λειτουργεί η ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ», ως μέσο άμεση επικοινωνίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Θεσμοθετήθηκαν οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις και το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας λόγο και ρόλο στους πολίτες.
 • Ενισχύουμε την ενεργό πολιτότητα  των παιδιών και των νέων με την υλοποίηση δράσεων για τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Εφαρμόστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και οικονομική διαφάνεια των Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 • Έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τρία έγγραφα πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των «Δικαιωμάτων και ευθυνών των Εθελοντών», η «Χάρτα του Ενεργού Πολίτη» και το «Έγγραφο πολιτικής της Κοινωνίας των πολιτών».
 • Καθορίστηκαν σημεία επαφής των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του Κράτους με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
 • Προωθείται η θεσμοθετημένη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτούν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι από τη συμμετοχή τους στα κοινά.
 • Επεκτείνεται η λειτουργία «Του Σπιτιού του Εθελοντή» σε κάθε Επαρχία, με αναβαθμισμένες υποδομές και εξοπλισμό.
 • Ολοκληρώθηκε το Πρωτόκολλο οργανωμένης αξιοποίησης και διαχείρισης εθελοντών σε περιόδους κρίσης, με στόχο να δρουν υποστηρικτικά Υπηρεσίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους.
 • Ολοκληρώνεται η δημιουργία Παγκύπριου Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μέσο του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού, εφαρμόστηκε το «Παρατηρητές της Υπαίθρου και των Δασών», πρόγραμμα το οποίο ενίσχυσε των τομέα της παρατήρησης στον τομέα της πρόληψης των πυρκαγιών.  
 • Αξίζει να υπομνήσω ότι, ανάμεσα σε άλλες δράσεις τον περασμένο Οκτώβριο, φιλοξενήθηκε στην Κύπρο το πρώτο Διεθνές συνέδριο υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομίας». Ένα συνέδριο στο οποίο, έκτος από εκπροσώπους Κυβερνήσεων, σημαντική συμβολή και συμμετοχή είχαν οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Αναμφίβολα, το εθελοντικό κίνημα στον τόπο μας έχει πλέον καταστεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα, καταθέτοντας ως στρατηγικός συνεργάτης της Πολιτείας, τη δική του σφραγίδα στην επίτευξη των στόχων της σχετικά με την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων, αλλά και την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

Εν όψει και της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντισμού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου, θα ήθελα να εξάρω το σπουδαιότατο αυτό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές με μόνο γνώμονα, πέρα και πάνω από κάθε προσωπική επιδίωξη, το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ισχυρή αυτή συμμαχία κράτους και εθελοντικών συνόλων, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις και τις προτάσεις σας και ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο την ευγενή δραστηριότητά σας.

Μία συμμαχία, η οποία ευελπιστώ μέσα από τα καταγεγραμμένα αποτελέσματά της να αποτελέσει κίνητρο για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά και στράτευσης ακόμη περισσότερων πολιτών σε πράξεις αλτρουισμού προς το συνάνθρωπο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υψηλό παράδειγμα αποτελείτε όλοι εσείς που βραβεύεστε απόψε τιμητικά για τη μέχρι στιγμής αξιέπαινη, πολυποίκιλη εθελοντική δράση που αναπτύξατε διαχρονικά, για την οποία σας συγχαίρω θερμά.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μία φορά τις ευγνώμονες ευχαριστίες ολόκληρης της Πολιτείας στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, αλλά και στο σύνολο του εθελοντικού κινήματος του τόπου μας.

Δεδομένης της κοινής βούλησης για την περαιτέρω ενδυνάμωση της μέχρι σήμερα αγαστής συνεργασίας μας, είμαι απολύτως βέβαιος για την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων μας προς όφελος των πολιτών.

Σας ευχαριστώ.

Σημ.:  Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.

(ΕΚ/ΣΧ)