Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2019 13:28

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη κατά την τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου

Επιτρέψετε μου, προ της όποιας άλλης αναφοράς, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους συνεργάτες που σήμερα αποχωρίζομαι.

Και τους ευχαριστώ, γιατί η μεταξύ μας συνεργασία υπήρξε άψογη αλλά, και το κυριότερο, η δική τους συμβολή και ουσιαστική συνεισφορά στην υλοποίηση του Κυβερνητικού προγράμματος υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική.

Παρά ταύτα, χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός πως επιτέλεσαν το καθήκον τους με ήθος, ζήλο και ευσυνειδησία, οφείλω να επισημάνω πως οι κατά καιρούς αναδιατάξεις των κυβερνητικών σχημάτων θεωρούνται αναγκαίες όταν εξυπηρετούν στρατηγικές επιλογές μιας Κυβέρνησης.

Αναδιατάξεις που κατ’ ουδένα λόγο δεν αναιρούν τον ύψιστο στόχο που ως Κυβέρνηση έχουμε θέσει προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λαού και στην εντολή που μας έχει δώσει.

Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον στόχο είναι μέσω θεσμικών αλλαγών, του ολιστικού εκσυγχρονισμού των δομών της Πολιτείας και του τρόπου λήψεως αποφάσεων, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα σήμερα, μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης, μέσα από μια σειρά μέτρων, κινήτρων και αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιτυγχάνοντας πρωτόγνωρους ρυθμούς ανάπτυξης, με μείωση της ανεργίας στο 6.5% και επαναφέροντας την οικονομία της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα με τα υψηλότερα από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας πλεονάσματα, έχουμε την ευχέρεια:

(α)  Επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναπτυξιακών έργων που έχουμε εξαγγείλει το 2015 και 2017, ύψους πέραν των 2.8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

(β)  Να προχωρήσουμε σε βελτίωση σημαντικών τομέων της κοινωνικής, στεγαστικής και σωρείας άλλων πολιτικών και δράσεων που αφορούν την καθημερινή ζωή του πολίτη.

(γ)  Να υλοποιήσουμε και ολοκληρώσουμε τις δράσεις που προβλέπονται σε πέραν των 40 Εθνικών Στρατηγικών που έχουν υιοθετηθεί και καλύπτουν το σύνολο των στοχεύσεων ενός σύγχρονου κράτους.

Ταυτόχρονα, να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στην υιοθέτηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, πέραν των όσων μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει.

Και επειδή πολλές φορές η μνήμη εξασθενίζει ή επικαλύπτεται από γεγονότα της επικαιρότητας, άλλα σημαντικά και άλλα ασήμαντα, θα ήθελα να υπενθυμίσω, ενδεικτικά και μόνο, μέρος των μεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει που ο λαός ανέμενε εδώ και δεκαετίες:

(i) Στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, μέσω της υιοθέτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του εξορθολογισμού του αριθμού των δημοσίων ωφελημάτων και της καλύτερης στόχευσης τους.

(ii) Στην εκπαίδευση, εφαρμόζοντας το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, την υιοθέτηση της εξέτασης των τετραμήνων και τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων.

(iii) Στον τομέα του τουρισμού και ναυτιλίας, μέσω της δημιουργίας των αρμόδιων Υφυπουργείων.

(iv) Στην άμυνα, μέσω της πρόσληψης επαγγελματικών στελεχών και την παράλληλη μείωση της θητείας των νέων μας.

(v) Στη γεωργία, με τη δημιουργία μητρώου αγροτών και την αναδιάρθρωση του θεσμού της γεωργικής ασφάλισης.

(vi) Στην υγεία, μέσω της εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ, κάτι που αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(vii) Την υιοθέτηση νέας στεγαστικής πολιτικής.

(viii) Την ενοποίηση των Τμημάτων Φορολογίας.

(ix) Την κατάργηση κοστοβόρων Ημικρατικών Οργανισμών.

(x) Την εισαγωγή του θεσμού της πολιτικής συμβίωσης και ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους.

(xi) Την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

(xii) Την αναγνώριση και εξίσωση των εκ μητρογονίας προσφύγων με τους εκ πατρογονίας και τη δημιουργία «Μητρώου Ιδιοκτητών Περιουσιών στα Κατεχόμενα».

(xiii) Την υιοθέτηση μέτρου υποχρεωτικής καταβολής άδειας πατρότητας.

Πέραν όμως των πιο πάνω, υπάρχουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιήσουμε προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Υπάρχει ο χρόνος. Η εναπομείνασα θητεία είναι σχεδόν ίση με την εντολή που λαμβάνουν Πρωθυπουργοί σε κοινοβουλευτικά συστήματα.

Αυτό που επιβάλλεται είναι η εργατικότητα, το πείσμα, η αποφασιστικότητα. Αλλά, το σημαντικότερο, η πολιτική βούληση για συνεργασία με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, που είναι στις πλείστες των περιπτώσεων ο αγωγός αποστολής και μεταφοράς μηνυμάτων είτε από τους πολίτες προς την Κυβέρνηση είτε και το αντίστροφο.

Με την ευκαιρία του ανασχηματισμού, καλώ τόσο τους νέους όσο και τους υφιστάμενους Υπουργούς, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες και μέσω σκληρής δουλείας και προσήλωσης στο όραμα που έχουμε θέσει, να καταβάλουν το άπαν των δυνάμεων τους για την υιοθέτηση και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν προταθεί για την ανασυγκρότηση του κράτους.

Μεταρρυθμίσεις που και πάλι ενδεικτικά θα αναφερθώ και αφορούν:

(i) Την ολοκλήρωση του ΓεΣΥ, μέσω της εφαρμογής της δεύτερης φάσης και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

(ii) Την ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης, μέσω της εφαρμογής σειράς νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί, με παράλληλη εφαρμογή της  «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης».

(iii) Τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω των σχετικών επανακαταθέντων νομοσχεδίων και τα οποία αφορούν την βέλτιστη αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις διαχρονικές αγκυλώσεις και αδυναμίες του δημόσιου τομέα.

(iv) Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών στη βάσει και της σχετικής πρότασης που μόλις χθες κατατέθηκε, ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και αφορούν την καθημερινότητα τους.

(v)  Τη συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, περιλαμβανομένου του συστήματος αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του εργασιακού χρόνου, με στόχο την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.

(vi) Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που θα ολοκληρωθεί με την ενοποίηση όλων των συναφών αρμοδιοτήτων σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Έρευνας και Καινοτομίας.

(vii) Τη νέα απλοποιημένη διαδικασία για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού νόμου που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή.

(viii) Την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, με βασική στόχευση την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών και τη διείσδυση μας σε νέες μεγάλες αγορές.

(ix) Την προώθηση και υλοποίηση των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων, όπως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019.

(x) Τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

(xi) Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, με στόχο την μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

(xii) Την υλοποίηση του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, με στόχο την ορθολογική διαχείριση της χερσονήσου, με πλήρη σεβασμό στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αλλά και την ανάγκη συμβατής ανάπτυξης των κοινοτήτων.

(xiii) Τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, που θα συνενώσει όλες τις έως τώρα διάσπαρτες υπηρεσίες υπό έναν φορέα.

(xiv) Την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επαγγελματικές οργανώσεις για την θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

(xv) Την υλοποίηση της νέας στεγαστικής πολιτικής.

Πέραν των πιο πάνω, αναμένω από τους Υπουργούς να υλοποιήσουν με συνέπεια τις πέραν των 40 Εθνικών Στρατηγικών, όπως έχω προαναφέρει, και οι οποίες άπτονται σειράς οριζόντιων πολιτικών στους τομείς της υγείας, ισότητας φύλων, κοινωνικής πρόνοιας, καταπολέμησης της διαφθοράς, καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας, της προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, τους καλώ να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα  στην υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών έργων αναπτυξιακής υφής εντός των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καθορισθεί και τα οποία, εδώ και δεκαετίες, βρίσκονταν στο στάδιο των μελετών.

Έργα, όπως το νέο λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας, το ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την Λάρνακα, η κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου και του γηπέδου στη Λεμεσό και τα ιδιαίτερα σημαντικά έργα οδικού δικτύου που αφορούν τους αυτοκινητόδρομους Λεμεσού – Σαϊτά, Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Αστρομερίτη – Ευρύχου, Ανάγιας – Καλού Χωρίου και του περιμετρικού Λευκωσίας, όπως και της σωρείας των άλλων αναπτυξιακών έργων που έχουν εξαγγελθεί.

Προτού ολοκληρώσω, αυτό που θα ήθελα εκ νέου να τονίσω, είναι πως αυτό που αναμένω από όλα τα μέλη του κυβερνητικού σχήματος είναι την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συνδιαβούλευση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις – ανεξαρτήτως πολιτικών ή ιδεολογικών τοποθετήσεων – τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, των μεταρρυθμιστικών δράσεων, των εθνικών στρατηγικών και των αναπτυξιακών έργων που έχουμε δρομολογήσει.

Κύριοι Υπουργοί,

Νιώθω την ανάγκη να κάνω μια παραίνεση. Μια παραίνεση που αφορά την κριτική που δεχόμαστε είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είτε από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Δεν αναφέρομαι, βεβαίως, στη μηδενιστική κριτική. Αναφέρομαι σε επισημάνσεις που πρέπει να αποτελούν συνταγή επανόρθωσης λαθών και/ή παραλείψεων που αναπόφευκτα διαπράττονται. Δεν διαπράττουν λάθη όσοι δεν πράττουν τίποτε. Όσοι είναι ενεργοί, όσοι προσπαθούν, διαπράττουν και λάθη. 

Γι’ αυτό και συνιστώ ακόμη και εκεί όπου θεωρείται άδικη ή αδικαιολόγητη η κριτική να επιδεικνύετε ανοχή, αλλά και οι απαντήσεις να διακρίνονται από τεκμηρίωση και όχι την όποια λεκτική οξύτητα.

Θέλω να καταστήσω σαφές πως δεν επιθυμούμε την όποια αντιπαράθεση. Αντίθετα, επιδίωξη μας είναι η καλλιέργεια συνεργασίας με όλους, για το καλό του συνόλου. Την ίδια ώρα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, με θάρρος, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και με αποφασιστικότητα να προβαίνουμε στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.

Φίλοι Υπουργοί,

Μια δεύτερη παραίνεση, είναι ο σεβασμός στο αξιόλογο δυναμικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, χωρίς, βεβαίως, να παραβλέπετε τον ουσιαστικό και αυστηρό έλεγχο στην υλοποίηση των ληφθεισών αποφάσεων μέσω τακτικής και συστηματικής επαφής με τους Διευθυντές των Τμημάτων σας, είτε αυτές αφορούν αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είτε αποφάσεις που άπτονται της υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος και των σχετικών μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Το σημαντικότερο όλων, όμως, δεν είναι άλλο παρά ο σεβασμός και η καθημερινή επαφή με τους πολίτες και με την εκτός του γραφείου σας δράση, ούτως ώστε να αφουγκρασθείτε τις ανησυχίες, εισηγήσεις και προβληματισμούς των πολιτών, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα την ηθική υποχρέωση να λειτουργούμε, αλλά και να λογοδοτούμε με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, τα συμφέροντα των οποίων έχουμε εντολή να υπηρετούμε. 

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Κυβερνητικέ και Αναπληρωτή Εκπρόσωπε,

Ενασκώντας τις εκ του συντάγματός εξουσίες μου, προχωρώ σήμερα στο διορισμό σας στις καθόλα τιμητικές θέσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μεταφορών Συγκοινωνιών και Έργων και στις θέσεις του Κυβερνητικού και Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου. Απόφαση, η οποία εδράστηκε προσμετρώντας ως βασικά κριτήρια την άρτια επιστημονική κατάρτιση, τις δυνατότητες, τον επαγγελματισμό, τις γνώσεις, το εγνωσμένο ήθος και την εντιμότητα που σας διακρίνουν. Χαρακτηριστικά που επίσης διακρίνουν τους προκατόχους σας, αλλά και τα υπόλοιπα των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Είσαστε όλοι καταξιωμένες προσωπικότητες στην κοινωνία και δεν έχω καμία αμφιβολία πως με τις γνώσεις σας και μέσα από συλλογικότητα και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα επιτελέσουμε το δύσκολο έργο που μας έχει αναθέσει ο κυπριακός λαός, έχοντας πάντα κατά νου το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδος.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία.  

(ΡΜ/ΕΚ/ΕΙ)