Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2019 14:37

Παρεμβάσεις των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και κ. Ηλία Μυριάνθους στην 62η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της ΕΕ

Oλοκληρώθηκαν σήμερα, στο Ελσίνκι, οι εργασίες της 62ης Διάσκεψης των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), στις οποίες τη Βουλή των Αντιπροσώπων εκπροσωπούν οι βουλευτές κ. Άγγελος Βότσης, κα Ελένη Σταύρου και κ. Ανδρέας Πασιουρτίδης και κ. Ηλίας Μυριάνθους.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του θέματος «Μια Επιτυχημένη Κλιματική Στρατηγική για την Ευρώπη», ο κ. Βότσης αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη περαιτέρω δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη διατήρησης του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην όλη προσπάθεια, υπό το φως και της πρόσφατα ανακοινωθείσας πρόθεσης αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων. Επεσήμανε δε ότι για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να ενταθεί η πανευρωπαϊκή προσπάθεια, με ενίσχυση τόσο του στόχου μείωσης των εκπομπών που τέθηκε για το έτος 2030, όσο και του στόχου της μετάβασης σε μια οικονομία ουδέτερων εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. Αυτό, είπε ο Κύπριος βουλευτής, προϋποθέτει μετάβαση σε καθαρότερες γηγενείς μορφές ενέργειας της ΕΕ, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο, περιλαμβανομένων των κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, που, μαζί με το φυσικό αέριο του Ισραήλ και της Αιγύπτου, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πηγή εφοδιασμού της ΕΕ.

Ο κ. Βότσης κάκισε, για άλλη μια φορά, τη στάση της Τουρκίας, που συστηματικά παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΖ στην προσπάθειά της να δημιουργήσει προβλήματα στην αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου. Ο Κύπριος βουλευτής τόνισε την ανάγκη άρσης της ενεργειακής απομόνωσης όλων των κρατών της Ένωσης, καθώς επίσης και την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν, τόνισε ο κ. Βότσης, η ΕΕ πρέπει διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών, στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών άνθρακα, μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και άλλων κινήτρων, καθώς και να διασφαλίσει μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερων εκπομπών άνθρακα. Παράλληλα, κατέληξε, πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω προσπάθειες δεν θα επιβαρύνουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προς αποφυγή δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για κράτη που δεν συμμετέχουν στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Σε παρέμβασή του για το ίδιο θέμα, ο βουλευτής κ. Μυριάνθους ανάφερε ότι η χάραξη μιας ευρωπαϊκής κλιματικής στρατηγικής και η προώθηση ενός «Green Deal», αναμφίβολα θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Διερωτήθηκε δε αν είναι αρκετή μόνο η δράση της ΕΕ για το θέμα του κλίματος, τη στιγμή που άλλες χώρες δεν εφαρμόζουν ή δεν έχουν υπογράψει τη σχετική Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα. Σημείωσε, συναφώς, ότι ενδεχομένως η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόσει οικονομικές κυρώσεις κατά των κρατών αυτών, ώστε να αναγκαστούν να προωθήσουν μέτρα προστασίας του κλίματος. Ο κ. Μυριάνθους καυτηρίασε, επίσης, τη χλιαρή αντίδραση της ΕΕ σε σχέση με την απροθυμία της Κυβέρνησης της Βραζιλίας να λάβει άμεσα μέτρα για κατάσβεση των πυρκαγιών που κατέκαυσαν τον Αμαζόνιο.

Η Διάσκεψη της COSAC ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων και της τακτικής εξαμηνιαίας Συνεισφοράς της προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

(ΕΚ/ΕΙ)