Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2019 15:15

Αλλαγή του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 88.019, ημερομηνίας 28/8/2019, για μετονομασία της, η νέα διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της είναι η ακόλουθη: dae@moec.gov.cy

(IΠ)