Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2019 15:22

Ημερίδα για τα «Αποτελέσματα της Μικροζωνικής Μελέτης της Επαρχίας Αμμοχώστου»

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Πανεπιστήμιο Frederick διοργανώνουν Ημερίδα για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μικροζωνικής Μελέτης της Επαρχίας Αμμοχώστου, με τη στήριξη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, στις 09:00 π.μ., και τελεί υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ο οποίος θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα γίνουν παρουσιάσεις από ειδικούς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Πανεπιστήμιο Frederic, με στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα της μικροζωνικής μελέτης Αμμοχώστου.

Παρά την πολύχρονη προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να εφεύρει μεθόδους έγκυρης και έγκαιρης πρόγνωσης των σεισμών, δυστυχώς μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Παρά ταύτα, αποτελεί υποχρέωσή μας οι υποδομές και κατασκευές να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε σε περίπτωση σεισμού να υπάρχουν οι μικρότερες δυνατόν επιπτώσεις στον άνθρωπο και το δομημένο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων και με την εκπόνηση μικροζωνικών μελετών, όπως αυτή που έχει μόλις ολοκληρωθεί και η οποία καλύπτει την περιοχή εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας και Σωτήρας καθώς και της κοινότητας Φρενάρους.

Στο πλαίσιο των μελετών αυτών γίνεται λεπτομερής αξιολόγηση του σεισμικού κινδύνου και των συνθηκών του υπεδάφους και ζωνοποιείται η περιοχή σε μικρότερες ζώνες, με παρόμοιες συνθήκες αναφορικά με τη συμπεριφορά του υπεδάφους σε περίπτωση σεισμού. Περαιτέρω, καθορίζονται οι παράμετροι που απαιτούνται από τους μηχανικούς για τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο σχεδιασμό των κατασκευών. Τα αποτελέσματα των μικροσεισμικών μελετών αξιοποιούνται επίσης ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός.

Τα αποτελέσματα των μικροζωνικών μελετών είναι χρήσιμα στις πολεοδομικές αρχές και στους σχετικούς επιστήμονες μηχανικούς, όπως πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, γεωλόγους κ.α., τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς επίσης στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανάλογες μελέτες έγιναν στο παρελθόν από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό των κατασκευών στην Κύπρο, καθώς επίσης για τον ορθό πολεοδομικό σχεδιασμό.

ΜΑΚ/