Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2019 10:05

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ημερίδα «Δίπλα στον Πολίτη» του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Προτεραιότητα των πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης, η προστασία των ευάλωτων ομάδων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, η επέκταση και ο συνεχής εκσυγχρονισμός της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και η διαφύλαξη και διασφάλιση ασφαλών, υγιών και αρμονικών πρακτικών στο χώρο εργασίας.

Θεμέλιο της μεταρρύθμισης του κράτους προνοίας που υλοποιούμε, αποτελεί η Νομοθεσία περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί κοινωνικών παροχών, η οποία εφαρμόσθηκε από τον Ιούλιο 2014 και έκτοτε η εφαρμογή της επεκτείνεται προς όφελος των πολιτών. Η παραχώρηση του ΕΕΕ σε χιλιάδες οικογένειες που έχουν ανάγκη κρατικής στήριξης για τις ανάγκες διαβίωσής τους, η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Κοινωνικών Παροχών, η συγκέντρωση όλων των κοινωνικών επιδομάτων και των αντίστοιχων νομοθεσιών στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προωθούμενη άμεση και έγκαιρη διασύνδεση του συστήματος επιδομάτων πρόνοιας με τους μηχανισμούς εργασιακής ενεργοποίησης και κοινωνικής παρέμβασης και στήριξης και η σταδιακή αναβάθμιση των κοινωνικών παροχών του κράτους προς τους πολίτες που έχουν ανάγκη, κυρίως μέσω αναβαθμισμένων υπηρεσιών, αλλά και μέσω κοινωνικών επιδομάτων, αποτελούν στρατηγικές πολιτικές της Κυβέρνησης, οι οποίες εκσυγχρονίζουν, σε σημαντικό βαθμό, τον τρόπο με τον οποίο το κράτος στέκεται αλληλέγγυο δίπλα στους πολίτες.

Βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι και η προώθηση της ισότητας, μέσω της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και της υλοποίησης νέων μέτρων που στοχεύουν στην ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, επενδύοντας έτσι στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και γενικά στην ευημερία του συνόλου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τα θέματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω νομοσχεδίων που έχουμε καταθέσει και έχουν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέχεται για πρώτη φορά πληρωμένη άδεια πατρότητας σε χιλιάδες νέους γονείς, καθώς επίσης και σύνταξη χηρείας σε άνδρες, αφού έχει αρθεί επιτέλους η αδικία που υπήρχε στη νομοθεσία όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει επίσης θέσει σε ύψιστη προτεραιότητα την εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας το οποίο έχει τύχει εκτενούς διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους και έχει εγκριθεί από το υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του οποίου αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών. Το Σχέδιο προβλέπει την εισαγωγή του θεσμού του Λειτουργού της Γειτονιάς, τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων εντός των Υπηρεσιών για κάθε θέμα που χρειάζεται να χειριστούν, με σημαντική εκπαίδευση στους αρμόδιους λειτουργούς ανάλογα με τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν, την ενίσχυση των Υπηρεσιών με πολυθεματικές ομάδες από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και άλλες ειδικότητες, όπου θα μπορούν μαζί με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια, καθώς και τη σύναψη συνεργασιών με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς ή και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η συνεχής μείωση που παρουσιάζει η ανεργία τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων μας. Ταυτόχρονα, καθώς η ανεργία μειώνεται όλο και περισσότερο και μειώνεται για πρώτη φορά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσηλωνόμαστε ακόμη περισσότερο στο στόχο της δημιουργίας συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οκτώβριος 2019 ήταν ο 66ος συνεχής μήνας κατά τον οποίο η ανεργία μειώθηκε σε σχέση με πριν από 12 μήνες, ενώ τόσο το 2017 όσο και το 2018 η Κύπρος καταγράφει διαδοχικά τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση, ευρισκόμενη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σημαντικά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν ότι η μείωση της ανεργίας οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 72.118 πρόσωπα μεταξύ 2015 και 2019, μια αύξηση της απασχόλησης κατά 20,9%.

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή της πολιτικής για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης, εισάγοντας νέα προγράμματα και επαναπροκηρύσσοντας ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε προσφέρει. Με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο συνεχίζει και αναβαθμίζει την εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων που έχει ήδη δοκιμάσει και τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα πετυχημένα, τα οποία θα προσφέρουν αυξημένες ευκαιρίες για κατάρτιση, εκπαίδευση και απασχόληση όλων των επιμέρους κατηγοριών των ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους μας, τους δικαιούχους κοινωνικών παροχών, τους μακροχρόνια άνεργους και τις ευάλωτες ομάδες.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των προσπαθειών μας για περαιτέρω μείωση της ανεργίας, έχει τεθεί εντός του 2018 σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εργασίας, η οποία διευκολύνει και απλοποιεί τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού από ένα ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων, βάσει των προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων τους. Η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εργασίας αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των ανέργων που αποτείνονται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση και εξεύρεση θέσης εργασίας, αφού πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα, εκτός από τους άνεργους που αναζητούν εργασία, έχουν πλέον και οι εργοδότες. Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη 30 εξειδικευμένων Σύμβουλων Απασχόλησης, οι οποίοι έχουν αναλάβει εντός του 2018 καθήκοντα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παρέχοντας εξατομικευμένες και πλήρως στοχευμένες υπηρεσίες σε ανέργους για την επιτυχή τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας, με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και τους ικανούς προς εργασία άνεργους που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων, το Υπουργείο δίνει ιδιαίτερο βάρος στο συνεχή και στοχευμένο έλεγχο της αγοράς εργασίας, και προς αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση έχουν προωθηθεί ήδη πολύ σημαντικές νομοθετικές και άλλες μεταρρυθμίσεις, τόσο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας αλλά και για την προστασία της νόμιμης απασχόλησης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο έχει προωθηθεί η ριζική αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος για τη διενέργεια στοχευμένων επιθεωρήσεων, με την απόκτηση του μηχανογραφικού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» από την Ελληνική Δημοκρατία και το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

Όλα τα άτομα με αναπηρίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η στενή και συνεχής συνεργασία του Υπουργείου με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία. Πέραν των χρηματικών επιδομάτων και άλλων βοηθημάτων που παρέχονται, ανταποκρινόμαστε στο διαχρονικό κάλεσμα της κοινωνίας για ενίσχυση του πλέγματος προστασίας μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας σε κάποιο βαθμό ένα πολύ μεγάλο κενό που για δεκαετίες εντόπιζαν και αναδείκνυαν οι άμεσα επηρεαζόμενοι. Και αναφέρομαι στις αποφάσεις μας για τη δημιουργία ειδικών κατοικιών μέσα στην κοινότητα, οικογενειακού τύπου, για την υποστηριζόμενη διαβίωση και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με σοβαρές αναπηρίες τα οποία χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για να διαβιούν ενσωματωμένα μέσα στην κοινότητα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέγιστη αυτονομία, ώστε να αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση και περιθωριοποίηση τους, καθώς και για τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης και Παρέμβασης για τον Αυτισμό, με το οποίο καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο κενό στην παροχή υπηρεσιών στην Κύπρο, προς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ως προς την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό. Ήδη, οι επτά πρώτες κατοικίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, αφού έχει ολοκληρωθεί το προπαρασκευαστικό στάδιο και έχουν εξευρεθεί οι ανάδοχοι για το Έργο.

Οι παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες ενισχύονται και εμπλουτίζονται σημαντικά καθώς εφαρμόζεται σταδιακά το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία για την τριετία 2018-2020 στο οποίο περιλαμβάνονται 85 συνολικά δράσεις προς υλοποίηση. Το Σχέδιο Δράσης είναι μέρος της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, την οποία έχουμε καταρτίσει σε συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, με δεκαετές πλαίσιο 2018-2028, μέσω της οποίας καθορίζεται το όραμα, οι αξίες και οι στρατηγικές επιδιώξεις για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και σε αυτό το πλαίσιο σειρά επιδομάτων και παροχών έχουν αυξηθεί ή και διευρυνθεί προς όφελος τρων δικαιούχων κατά το 2019. Προχωρούμε παράλληλα στη δημιουργία μίας σύγχρονης, ενοποιημένης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία και επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε την εφαρμογή των Σχεδίων για την επιδότηση της εργοδότησης εξειδικευμένων φροντιστών από τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες ομάδες αλλά και των αντίστοιχων Σχεδίων για την κατάρτιση εξειδικευμένων φροντιστών για τον σκοπό αυτό, από την ομάδα των ανέργων.

Τα πρώτα προγράμματα για Κατάρτιση Ανέργων για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Φροντίδας προς Άτομα με Τετραπληγία ή Παραπληγία, βάσει των οποίων άνεργοι έλαβαν κατάρτιση σε ιδρυματικό αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες φροντίδας σε πρόσωπα με τετραπληγία ή παραπληγία, έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Επιπλέον, με την αξιοποίηση του Σχεδίου Εργοδότησης Φροντιστών για Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς Άτομα με Τετραπληγία ή Παραπληγία, μέσω του οποίου επιδοτούνται οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία για την απασχόληση καταρτισμένων φροντιστών, έχουν εργοδοτηθεί από το 2018 όλοι οι φροντιστές που είχαν καταρτιστεί και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα άτομα με παραπληγία ή και τετραπληγία.

Εξίσου μεγάλη ευαισθησία και προσοχή αποδίδουμε στους πολύτεκνους και τους ηλικιωμένους αφού αποτελεί σαφή επιλογή μας η ουσιαστική υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που έχει τύχει επεξεργασίας και έγκρισης από τον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Έχουν εμπλουτιστεί και συνεχίζεται η εφαρμογή μέτρων που ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως η καταβολή του επιδόματος μάνας που είχε καταργηθεί το 2012, το οποίο έχει πρόσφατα αυξηθεί κατά 30% με σχετική απόφαση της Κυβέρνησης. Με αντίστοιχη μας απόφαση έχει αυξηθεί από τον Ιανουάριο 2019 και το Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων κατά €50, αύξηση η οποία σε συνδυασμό με αντίστοιχη αύξηση του επιδόματος κατά €20 το 2016, έχει αυξήσει το σχετικό επίδομα από €150 σε €220, δηλαδή αύξηση κατά 50% περίπου. Επιπλέον, βρίσκεται σε ισχύ από πέρσι η αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου σε πολύτεκνες οικογένειες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων της κάθε οικογένειας και η καταβολή της παροχής της «Προίκας του Μωρού», με σκοπό την μείωση της υλικής στέρησης και του περιορισμού του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών.

Εφαρμόστηκε επίσης το σχέδιο επιδόματος για την παραχώρηση της ειδικής αύξησης της θεσμοθετημένης σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 υπηρέτησαν αυξημένη θητεία στην Εθνική Φρουρά ή και ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, περιλαμβανομένων των προσώπων που ενώ υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974, τραυματίστηκαν και απολύθηκαν από την Εθνική Φρουρά, καθώς και η επανάληψη, για 2η χρονιά, του πετυχημένου Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ορεινά Θέρετρα και Θέρετρα Πύργου Τηλλυρίας, η παροχή του ειδικού επιδόματος διακίνησης σε αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς αλλά  και το νέο ειδικό επίδομα διακίνησης για πάσχοντες μεσογειακής αναιμίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διακίνησης.

Στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης βρίσκεται η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εφαρμοστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία, καθώς και στην πολύπλευρη στήριξη και προστασία των γυναικών θυμάτων βίας. Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων έχουμε βασιστεί σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η συνέχιση της λειτουργίας και ενίσχυση του Σπιτιού του Παιδιού, το οποίο παρέχει μια πολυθεματική, φιλική προς το παιδί προσέγγιση στη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αλλά και η τροποποίηση των απαραίτητων νομοθεσιών, η δημιουργία και δημοσίευση Εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών και η κατάρτιση των αρμόδιων λειτουργών για τα θέματα αυτά.

Επιπρόσθετα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που προωθούνται αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου συνεχίζουν τις στοχευμένες τους παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας τους. Κατά το 2018 έγιναν 3.205 επιθεωρήσεις από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων αναφορικά με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και τη διερεύνηση παραπόνων των εργαζομένων. Επιπλέον, η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης η οποία συστάθηκε με απόφαση της Κυβέρνησης τον Ιούνιο 2017, πραγματοποίησε κατά το 2018 ακόμα 6.157 επιθεωρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Πέραν των ανωτέρω, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξήγαγε 3.228 επιθεωρήσεις με σκοπό τη διασφάλιση κατάλληλων και επαρκών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στην εργασίας για όλους τους εργαζομένους.

Παρά το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το 2018, θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τις προσπάθειες. Στόχοι μας είναι η ένταξη ανέργων συμπολιτών μας στην αγορά εργασίας, η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η αναβάθμιση της κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων και η βελτίωση της απασχολησιμότητας τους, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων μέσω και της στενής συνεργασίας και με τους κοινωνικούς εταίρους, η στήριξη των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες, η στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, καθώς και η δημιουργία συνθηκών πραγματικής κοινωνικής ενσωμάτωσης για τα άτομα με αναπηρίες.

 

Σημ.:   Τον χαιρετισμό διάβασε, εκ μέρους της κας Υπουργού, η Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων κα Μαρίνα Ιωάννου.

(ΕΚ/ΕΙ) 

 

ΕΚ/ΕΙ