Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2019 13:28

Το Τμήμα Φυλακών συμμετείχε στον παγκύπριο έρανο «Μαζί στη Ζωή» του ΠΑΣΥΚΑΦ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Τμήμα Φυλακών, συνάντηση μεταξύ της Διευθύντριας του Τμήματος Φυλακών κας Άννας Αριστοτέλους και της Προέδρου του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρος Άννας Αχιλλεούδη.

Στα πλαίσια της αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών προσέφερε το ποσό των €583, το οποίο οι κρατούμενοι με δική τους πρωτοβουλία αποφάσισαν και φέτος να προσφέρουν από τα ημερομίσθια τους από την εργασία τους, αλλά και από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς για ενίσχυση του τεράστιου και σημαντικού έργου που επιτελεί ο ΠΑΣΥΚΑΦ για τη στήριξη των πασχόντων συνανθρώπων μας.

Η καλλιέργεια αξιών και η ανάπτυξη στάσεων ζωής με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη του κάθε κρατούμενου ξεχωριστά αλλά και συλλογικά, εντάσσεται στους πρωταρχικούς στόχους της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών, η οποία συγχαίρει τους κρατούμενους για την πρόοδο τους, τις αρχές και τις αξίες τους.   

(ΕΚ/ΕΙ)