Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2019 09:34

Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας για τη Λεωφόρο Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό

Αναφορικά με την αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Η διεύρυνση και βελτίωση της Λεωφόρου Αγίας Φυλάξεως, έχει ήδη περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και η κάλυψη της δαπάνης θα διενεργηθεί με κυβερνητική συνεισφορά σε ποσοστό 80% και 20% εκ μέρους της οικείας Δημοτικής Αρχής. Το έργο έχει χωριστεί σε τρεις φάσεις.

Στις 19 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του έργου με βελτίωση και διεύρυνση του τμήματος της υφιστάμενης λεωφόρου από τη συμβολή της με την οδό Στ. Κυριακίδη μέχρι τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού συνολικού μήκους ενός χιλιομέτρου. Περί τα τέλη του 2020, ξεκινά η Β’ Φάση για την οποία έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις ενώ η Γ’ Φάση που αφορά το Τμήμα της λεωφόρου από τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού μέχρι την οδό Αγ. Πέτρου και Παύλου θα προωθηθεί με την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης.

Θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε ότι το εν λόγω έργο αποτελεί προτεραιότητα για το  Υπουργείο Εσωτερικών. Κατανοούμε πλήρως τις αντιδράσεις από την ταλαιπωρία που υφίστανται οι δημότες, προσδοκία όμως είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου θα απαμβλύνει την κυκλοφοριακή φόρτιση, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής, πρώτιστα των κατοίκων, αλλά και όσων διακινούνται στην περιοχή.

(ΕΚ/ΕΙ)