Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2019 11:51

Χαιρετισμός Επιτρόπου Εθελοντισμού και MKO κ. Γιάννη Γιαννάκη σε συνέντευξη Τύπου για ανακοίνωση των 3ων Βραβείων Ενεργού Πολίτη

Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου του 1985. Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο να προβάλλεται η συνεισφορά των εθελοντών αλλά και να ενθαρρυνθούν και άλλοι να ενταχθούν στο κίνημα. Αναγνωρίζοντας τις αξίες της ενεργού πολιτότητας και του εθελοντισμού, η ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά και η ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων, ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι από τα  σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών  και άλλων προβλημάτων. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών συμβάλλει με προγράμματα, δράσεις αλλά και στη χάραξη πολιτικής του κράτους. Η σημασία της έννοιας του ενεργού πολίτη και του εθελοντισμού είναι αναγνωρισμένη ανά το παγκόσμιο.

Η Κύπρος, ως το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει δώσει την αναγκαία πολιτική έμφαση στον τομέα της ενεργού πολιτότητας, του εθελοντισμού και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προχώρησε στην ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας των πολιτών: με βελτίωση των νομοθεσιών με έμφαση στην οικονομική διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, με αποφάσεις Υπουργικού Συμβούλιου οι οποίες αναβαθμίζουν αποτελεσματικά τη στήριξη του τομέα, με εφαρμογή εργαλείων και υποδομών όπως είναι το Σπίτι του Εθελοντή, το κέντρο διαχείρισης ανθρωπιστικής βοήθειας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Προσφέρω», αλλά και με η δημιουργία κουλτούρας εθελοντικής προσφοράς και ενεργού πολιτότητας στα σχολεία, με την εφαρμογή και διάδοση του εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς για ενεργό πολίτη και εθελοντισμό, με την εφαρμογή του προγράμματος ‘’Υιοθετήστε ένα Σχολείο’’ και πολλές άλλες πολιτικές.

Η ανεκτίμητη προσφορά των πολιτών στα κοινά, και η καλλιέργεια κουλτούρας του ενεργού πολίτη, μας ώθησε ως γραφείο, με την στήριξη της ΟΠΑΠ Κύπρου και σε συνεργασία με τον Φιλελεύθερο, το Active Radio, τον ALPHA και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, να δημιουργήσουμε τα βραβεία ενεργού πολίτη. Στόχος είναι η ανάδειξη πρωτοβουλιών και δράσεων, ατομικών η ομαδικών, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο κοινό όφελος και συνέβαλαν  στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος ισονομίας και δημοκρατίας.

Η ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά, και ιδιαίτερα των νέων, έχει σημαντικά οφέλη σε ατομικό επίπεδο, αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες, εκτός της επίσημης εκπαίδευσης, και είναι το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης, ενάντια στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την παραβατικότητα.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των βραβείων, και την καθιέρωση τους ως σημαντικού θεσμού, προκηρύσσουμε τα 3α Βραβεία Ενεργού Πολίτη, ώστε να συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε αξιέπαινες πρωτοβουλίες πολιτών, ενισχύοντας τις αξίες της ανιδιοτελούς προσφοράς και ανθρωπισμού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΠΑΠ Κύπρου για την αμέριστη στήριξη σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, αλλά και την άψογη συνεργασία που έχουμε στο τομέα του ανθρωπισμού, τον Φιλελεύθερο για τη σημαντική του βοήθεια, το Active Radio, τον Alpha και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Ευχαριστίες, επίσης, και προς τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης τα οποία εθελοντικά, θα έχουν το δύσκολο έργο για την επιλογή των δράσεων οι οποίες θα δοθούν για ψήφιση από το κοινό.

Τέλος, καλώ τους πολίτες, εργαζόμενους, εταιρείες και υπηρεσίες, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατεύσιμους και μαθητές να συμμετάσχουν με την υποβολή αίτησης για τις δράσεις τους.

Η προβολή σημαντικών δράσεων και πρωτοβουλιών θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής των αξίων που πρέπει να έχουμε ως κοινωνία. Ο πολιτισμός μας κρίνεται από το επίπεδο της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα του ανθρωπισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς. 

(ΕΚ/ΕΙ)