Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2019 14:02

Ομιλία Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών κ. Τίμη Ευθυμίου σε συνέντευξη Τύπου για έναρξη πληρωμών Εκταρικών Επιδοτήσεων 2019

Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτείται από την έναρξη των πληρωμών των Εκταρικών Επιδοτήσεων 2019.

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που και σε αυτή την χρονιά, ο Οργανισμός κατάφερε να μετατρέψει την προσπάθεια των υπαλλήλων του σε απτά αποτελέσματα για τους αγρότες και για την αγροτική, αλλά και την ευρύτερη οικονομία του τόπου.

Τη φετινή χρονιά, φτάνοντας στο τέλος της, μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε απόλυτα επιτυχημένη διότι σχεδόν όλοι οι στόχοι του Οργανισμού, όπως καθορίστηκαν από την αρχή του χρόνου, ολοκληρώθηκαν εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι που είχαμε θέσει προ έτους, έχουν επιτευχθεί στο έπακρο και αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά, εκ πρώτης της υπηρεσίας του ΚΟΑΠ, καθώς και της αρμονικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή Αγροτικές Οργανώσεις, Κοινοβουλευτικά Κόμματα και Κυβέρνηση.

Προσβλέπω στο ίδιο και σε ακόμα καλύτερο μοτίβο και για την επόμενη χρονιά.

Επιδοτήσεις Άμεσων Πληρωμών του έτους 2019 που θα παραχωρηθούν εντός Δεκεμβρίου 2019:

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθορίζει ως ελάχιστο χρονικό όριο έναρξης παραχώρησης των εν λόγω ενισχύσεων την 1η Δεκεμβρίου και ο Οργανισμός έχει ήδη εκδώσει τις πρώτες πληρωμές και τις έχει προωθήσει στα τραπεζικά ιδρύματα, συμμορφούμενος με την εν λόγω νομοθετημένη διάταξη.

Οι Κύπριοι Αγρότες θα λάβουν στο σύνολο τους τις εκταρικές επιδοτήσεις πριν τα Χριστούγεννα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι υπερβολή να διατυπώσουμε ότι κανένας άλλος Ευρωπαίος αγρότης δεν θα λάβει νωρίτερα τις ενισχύσεις αυτές από ό,τι οι Κύπριοι αγρότες. Ο Οργανισμός μας δικαιούται να υπερηφανεύεται γι’ αυτή την πρωτιά ανάμεσα στις χώρες τις Ε.Ε.  Τα ποσά που θα καταβληθούν ανέρχονται στα περίπου στα €45M σε περίπου 33Κ αγροτικές οικογένειες. Επιπρόσθετα, θα παραχωρηθούν άλλα €6Μ σε περίπου 27Κ αγρότες που κατοικούν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα. Δηλαδή θα διατεθούν 51-52 εκατ στις Εκταρικές. Καθημερινά προωθούνται για πληρωμή περισσότερες από 4,000 αιτήσεις εκταρικών επιδοτήσεων που σημαίνει ότι πριν τα Χριστούγεννα ή και νωρίτερα, εκτός απροόπτου, όλοι οι γεωργοί θα λάβουν τις εκταρικές τους επιδοτήσεις.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνεχίζει την προσπάθεια του ώστε οι ενισχύσεις στους αιγοπροβατοτρόφους που αφορούν το έτος 2019, να καταβληθούν εντός του έτους, δηλαδή και αυτές πριν τα Χριστούγεννα. Είναι η πρώτη χρονιά που φαίνεται ότι αυτός ο στόχος, που να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια φάνταζε άπιαστο όνειρο, θα καταφέρουμε να παραχωρήσουμε περίπου €3,6Μ σε περίπου 2000 αιγοπροβατοτρόφους για περίπου 400Κ αμνοερίφια.Συνάμα, τα προκαταρκτικά στοιχεία της επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεικνύουν και σε μείωση, του ποσοστού σφάλματος των μέτρων αυτών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι η βελτιωτική πορεία των μέτρων αυτών συνεχίζεται και ότι οι φετινές ποινές θα είναι μικρότερες από εκείνες της προηγούμενης χρονιάς κάτι που αφήνει ικανοποιημένο τον Οργανισμό. Ωστόσο, αυτό που θα δώσει πραγματική βελτίωση στο μέτρο και θα προστατέψει κατά ουσιαστικό τρόπο τα συμφέροντα των αιγοπροβατοτρόφων μας είναι η εισαγωγή της διενέργειας απογραφών ζωικού πληθυσμού με τη χρήση σαρωτή. Και στον τομέα αυτό έχει γίνει πρόοδος και ήδη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διενεργούν σειρά ενημερωτικών συγκεντρώσεων για ενημέρωση και εκπαίδευση των αιγοπροβατοτρόφων. Ενθαρρύνονται, ειδικά εκείνοι που συμμετέχουν στα μέτρα κεφαλικών επιδοτήσεων όπως προμηθευτούν σαρωτές και παρακολουθήσουν τις ενημερωτικές διαλέξεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί οι επιδοτήσεις των ετών 2015-2017 στο σύνολο τους, ενώ για το έτος 2018 σε ποσοστό πέραν του 85% των συμμετεχόντων έχουν λάβει τις σχετικές επιδοτήσεις.  Στους πρώτους 11 μήνες του έτους 2019 καταβλήθηκαν περίπου €8,5Μ που αφορούν περί τους 8000 αιτητές.

Όσον αφορά τη Βιολογική Γεωργία έχουν παραχωρηθεί στο σύνολο τους οι επιδοτήσεις που αφορούν τα έτη 2015-2017 ενώ οι αιτήσεις του έτους 2018 έχουν πληρωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 75%. Μέχρι σήμερα και εντός του 2019 έχει παραχωρηθεί το ποσό των €3,5Μ σε 1100 βιοκαλλιεργητές.

Στους πρώτους μήνες του έτους 2020 θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών και βιολογικών μέτρων του έτους 2018 και μέχρι τον Ιούνιο 2020 θα παραχωρηθούν και όλες οι επιδοτήσεις του έτους 2019 των μέτρων αυτών. Τα ποσά που θα παραχωρηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου 2020, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα €12,5Μ σε περίπου 9,000 συμμετέχοντες στα εν λόγω μέτρα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

  • 2η Προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Έχουμε προχωρήσει, σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην ανακοίνωση της δεύτερης προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1:«Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Μέσω του Καθεστώτος παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% - 70% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στις €300.000 (€400.000 για νέους γεωργούς).

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στα €10.000.000 και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α – Μικρές Επενδύσεις στις Ορεινές Περιοχές (€2.000.000)

Κατηγορία Β – Μεγάλες επενδύσεις ειδικού σκοπού (€8.000.000)

Β1. Αιγοπροβατοτροφία (€5.000.000)

Β2. Προωθούμενες δράσεις ειδικού σκοπού (€3.000.000)

- Ομαδικές μονάδες αφαλάτωσης

- Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων

- Μετακίνηση οχληρών υποστατικών  

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, αφού εφαρμόζεται αποκλειστικά από εμάς. Το Ενημερωτικό Έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

  • Πρώτη προκήρυξη Καθεστώτος 4.1

Συνεχίζονται κανονικά οι πληρωμές των αιτητών που έχουν εγκριθεί μέσω της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί €12 εκ. που αφορούν σε 80 αιτήσεις.

Στα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν παραχωρηθεί τον τελευταίο χρόνο ποσά περίπου €13,5 εκ και το σημαντικό είναι ότι ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει τις υποδομές επεξεργασίας των αιτήσεων και η ροή διενέργειας των πληρωμών έχει θεμελιωθεί. Το γεγονός αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το εγχείρημα της ανάληψης των αναδοχών από τον Οργανισμό Πληρωμών αποτιμάται ως πλήρως επιτυχημένο.

Συνολικά για όλα τα Επενδυτικά Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κύπρου 2014 – 2020 παραχωρήθηκαν €43 εκ. Στα μέτρα των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς έχουν παραχωρηθεί τον τελευταίο χρόνο ποσά της τάξης των €8 εκ. προς όφελος περίπου 1000 αιτητών.

Έλεγχοι

Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός δέχεται ελέγχους από διάφορες αρχές μεταξύ των οποίων και των ελεγκτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά τα έτη 2018 και 2019 ο Οργανισμός δέχθηκε ελέγχους σε όλο τα φάσμα δραστηριοτήτων του. Εντός του έτους 2019, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, έχουν διενεργηθεί ανακτήσεις από αιτητές, για εκτάσεις που επιδοτήθηκαν αντικανονικά κατά τα προηγούμενα έτη και οι εκτάσεις αυτές εντοπίστηκαν στα πλαίσια των αναφερόμενων ελέγχων. Επίσης, κατά το έτος 2019 έχει οριστικοποιηθεί ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε τις επιδοτήσεις αιγοπροβατοτροφίας των ετών 2016 και 2017 με πολύ καλά αποτελέσματα, επιβάλλοντας οικονομική διόρθωση στην Κύπρο, λιγότερο από €60Κ και για τα δύο έτη. Ο Οργανισμός παραμένει στοχοπροσηλωμένος στα μηδενικά πρόστιμα. Να σημειωθεί ότι η πρόοδος που σημειώθηκε στο θέμα ήταν πολύ μεγάλη αφού ένα χρόνο πριν, δηλαδή για το έτος 2015 που αφορούσε τις πληρωμές πριν την ανάληψη των καθηκόντων του σημερινού Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου, το πρόστιμο που πλήρωσε η Κύπρος ανήλθε περίπου στο €1Μ.

Πρόοδος έχει σημειωθεί, επίσης, και στους δύο άλλους μεγάλους ελέγχους που έχει δεχτεί ο Οργανισμός:

1. έλεγχο εκταρικών επιδοτήσεων των ετών 2016 – 2018 και

2. στον έλεγχο «ομπρέλα» που αφορούσε όλες τις επιδοτήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς των ετών 2016-2018. Και στους δύο ελέγχους ο Οργανισμός συμμετείχε κατά το έτος 2019 σε διμερείς συναντήσεις και πρόβαλε με επιχειρήματα τις θέσεις του, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ο Οργανισμός έχει εγκύψει στις αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους και έχει δώσει προτεραιότητα στη λήψη διορθωτικών δράσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Δίπλα στον Αγρότη

Βασικός στρατηγικός πυλώνας του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ίδιου του αγρότη του κάθε αιτητή αγροτικών επιδοτήσεων ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο τους. Έχει καλλιεργηθεί και καθημερινά εμβαθύνεται η κουλτούρα σε όλο το προσωπικό ότι ο αγρότης αποτελεί το κεντρικότερο σημείο της προσοχής μας.

Το προσωπικό του Οργανισμού βρίσκεται πάντα δίπλα στους αγρότες, προς αποφυγή οποιωνδήποτε λαθών που οδηγούν σε καθυστερήσεις ή και ποινές. Ο Οργανισμός είναι αποφασισμένος να παράσχει κάθε δυνατή και νόμιμη βοήθεια προς τον Κύπριο αγρότη, ώστε ο στόχος της μηδενικής απώλειας ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων να τύχει πλήρους υλοποίησης. Παράλληλα, πρέπει να τονισθεί ότι βασικό μέλημα του Οργανισμού είναι οι έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές.

Ευχαριστίες στο προσωπικό του ΚΟΑΠ, στα κόμματα και στις αγροτικές οργανώσεις.

(ΕΚ/ΕΙ)