Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2019 15:16

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ενοικίασης υποστατικού για μεταστέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζητά υποβολή ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν κατάλληλο υποστατικό στη Λεμεσό μεταξύ των συμβολών των Λεωφόρων  Μακεδονίας, Νίκου Παττίχη, Αιγιαλούσης, Δημοσθένους Βουτυρά, Αποστόλου Βαρνάβα, Προμηθέως, Γεωργίου Φραγκούδη, Γεωργίου Αβέρωφ και των οδών που περιλαμβάνονται εντός αυτών, για μεταστέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Ιωάννη.

Το υπό ενοικίαση υποστατικό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχει εμβαδόν περίπου 130-160 τ.μ. (Να υποβληθεί σχέδιο/κάτοψη του υποστατικού).

β) Να διαθέτει χώρους στάθμευσης πελατών και προσωπικού.

γ) Να διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

δ) Να διαθέτει 2 (δύο) τουαλέτες, νιπτήρα και συνεχή παροχή νερού.

ε) Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού.

στ) Να διαθέτει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής με τους σχετικούς όρους, οι οποίοι να συνοδεύονται με τοπογραφικό σχέδιο, τίτλο ιδιοκτησίας, κάτοψη  υποστατικού και χώρων στάθμευσης.

ζ) Να διαθέτει προσβάσεις και χώρους για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ο/Οι ιδιοκτήτης/ες του υποστατικού που θα επιλεγεί, θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ενοικιαστήριο συμβόλαιο διαρκείας πέντε (5) ετών με δικαίωμα ανανέωσης δύο (2) συν δύο (2) έτη.

Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Στην πάνω αριστερή γωνιά του φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ», ο οποίος θα πρέπει να φτάσει στην οδό Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος, 1ος όροφος, γραφείο 32 μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22805732.

(ΜΓ/ΕΙ)