Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2019 10:01

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ (EPSCO) μεταβαίνει ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου

Επένδυση στην Υγεία: Βασικό στοιχείο της Οικονομίας της Ευημερίας

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας (EPSCO)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2019.

Τους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας θα απασχολήσουν σημαντικά θέματα που άπτονται του τομέα της Υγείας, όπως είναι η επένδυση στην υγεία και η οικονομία της ευημερίας, η οποία θέτει τους ανθρώπους και την ευημερία τους στο επίκεντρο της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, οι εργασίες του Συμβουλίου θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε φάρμακα και ο συντονιστικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παγκόσμια υγεία.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία του Συμβουλίου θα συμμετέχει η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων της ΕΕ κα Στέλλα Κυριακίδου, με την οποία ο Υπουργός Υγείας θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση για συζήτηση σημαντικών ζητημάτων του τομέα της Υγείας.

(MKY)