Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2019 15:11

Ανακοινώσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων

1. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος στον δρόμο Λεμεσού – Τροόδους

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, την περίοδο 9/12/2019 – 31/12/2019, μεταξύ των ωρών 07:00 - 16:00, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων εκτός Κυριακών και αργιών, στο δρόμο Λεμεσού – Τροόδους, στο τμήμα από Σαϊττά μέχρι την πλατεία Τροόδους,θαεκτελούνται εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας μήκους 100μ. περίπου κάθε φορά και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα «STOP & GO» με κατάλληλη σηματοδότηση.

2. Εργασίες από τη Cyta σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού - Πάφου παρά τον κόμβο της Γεροσκήπου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 10/12/2019, μεταξύ των ωρών 08:00 - 13:00, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου (Α6) Λεμεσού - Πάφου στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, παρά τον κόμβο της Γεροσκήπου, θα γίνονται εργασίες από τη Cyta.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα είναι κλειστή η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεων τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια τους.

(ΜΓ/ΣΧ)