Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2019 15:22

Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας αναφορικά με ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για Σχέδιο ΑΠΕ του 2008

Σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2016 για τον Διαχειριστικό Έλεγχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διευκρινίζει τα εξής:

Ως γνωστόν, στην Έκθεση καταγράφεται συγκεκριμένο Σχέδιο στήριξης μεγάλων αιολικών πάρκων, του 2008, το οποίο δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία στην καταβολή σταθερής ταρίφας 16,6 σεντ του ευρώ ανά κιλοβατώρα για διάρκεια 20 χρόνων και, κατά συνέπεια, έχει συμβάλει στη δημιουργία σοβαρών ελλειμμάτων στο Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.

Η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, τονίζεται, πήρε διορθωτικά μέτρα καταργώντας εγγυημένες τιμές επιδότησης με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Απρίλιο του 2015. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ενέργειας προχώρησε στην προκήρυξη δύο πολύ επιτυχημένων Σχεδίων Χορηγιών για εμπορικά έργα ΑΠΕ, χωρίς εγγυημένες τιμές και με τελική κατάληξή τους στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Και στις δύο περιπτώσεις οι υποβληθείσες αιτήσεις υπερκάλυψαν τη διαθέσιμη δυναμικότητα, σχεδόν κατά 200% στο πρώτο Σχέδιο και κατά 300% στο δεύτερο Σχέδιο, γεγονός που θα βοηθήσει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων.

Παράλληλα, η πιο πάνω πολιτική κατάργησης των εγγυημένων τιμών συνέβαλε στη δημιουργία αποθεματικού στο Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., το οποίο ήδη επιστρέφεται ποικιλοτρόπως στους οικιακούς καταναλωτές, μέσω Σχεδίων Χορηγιών που αφορούν σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή/και σε θερμομόνωση οροφών κατοικιών.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Ενέργειας έχει καταθέσει προτεινόμενους Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπρόσωπων, οι οποίοι προβλέπουν τη μείωση του τέλους κατανάλωσης που καταβάλλεται στην ΑΗΚ πέραν του 50%.

(ΓΑ)