Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2019 16:12

Διεθνές Συνέδριο Ombudsmen με θέμα «TheVenicePrinciples in strengthening the Ombudsman Institutions»

H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών (Ombudsmen) Μεσογείου (Association of Mediterranean Ombudsmen), διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα «TheVenicePrinciplesinstrengtheningtheOmbudsmanInstitutions».

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι«Αρχές της Βενετίας» όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Μάρτιο του 2019 και οι οποίες αποτελούν την κωδικοποίηση ενός συνόλου συνταγματικών και νομικών Αρχών αποκλειστικά για το θεσμό των Διαμεσολαβητών (Ombudsmen), που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου τους και στην προστασία τους από έξωθεν απειλές και παρεμβάσεις που πλήττουν την ανεξαρτησία τους.

Στο Συνέδριο εκτός από τους Διαμεσολαβητές (Ombudsmen) της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Μεσογείου (ΑΟΜ) συμμετέχουν ο Πρόεδρος και μέλη του International Ombudsman Institute (ΙΟΙ), ο Αντιπρόεδρος και μέλη της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπηςκαθώς, επίσης, και 40 περίπου σύνεδροι από τους Διαμεσολαβητές (Ombudsmen) διεθνώς.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής της Βενετίας και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 9:30 – 16:00, στο ξενοδοχείο Hilton Park,στη Λευκωσία.

________________

/ΣΧ