Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2019 16:54

Πρώτη Ενημερωτική Ημερίδα για πανεπιστημιακές σπουδές στη μουσική, στην Κύπρο και το εξωτερικό, με τίτλο “MusEduFair2020”

Tο Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής και η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνουν την Πρώτη Ενημερωτική Ημερίδα για πανεπιστημιακές σπουδές στη μουσική, στην Κύπρο και το εξωτερικό, με τίτλο “MusEduFair2020”. 

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση των μαθητών των Σχολείων της  Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και των Μουσικών Σχολείων, καθώς και των γονέων/κηδεμόνων τους, για τις προσφερόμενες σπουδές στη μουσική από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και χώρες του εξωτερικού.

Η Ενημερωτική Ημερίδα θα αναπτυχθεί μέσα από δύο τρόπους:

  1. ξεχωριστές παρουσιάσεις για συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και χώρες αναφορικά με τους προσφερόμενους τίτλους σπουδών τους, τις εμφάσεις των προγραμμάτων σπουδών τους και τις προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους, και,
  2. παράλληλη έκθεση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και διάφορων χωρών, με σκοπό την κατ’ ιδίαν επικοινωνία των ενδιαφερόμενων με αντιπροσώπους, φοιτητές και αποφοίτους. 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020 στο Λύκειο Ακρόπολης στη Λευκωσία, και το πρόγραμμα εργασιών επισυνάπτεται.

ΙΠ