Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-12-2019 12:43

Απασχόληση στην Κυβέρνηση ανά κατηγορία: Νοέμβριος 2019

Συνολική Απασχόληση: 52.504

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2019 αυξήθηκε κατά 445 άτομα (0,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.504 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 548 άτομα (-1,9%), από 28.419 σε 27.871 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (7,2%) φθάνοντας τις 16.079 σε σχέση με 15.003 άτομα τον Νοέμβριο του 2018.

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο αυξήθηκε κατά 358 άτομα (0,7%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,0%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,9% (649 άτομα).

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019, τόσο στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και των Δυνάμεων Ασφαλείας παρατηρείται μείωση με τη μεγαλύτερη στο μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,4%). Το Προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 125 άτομα (0,9%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Νοέμ. 2018

Οκτ. 2019

Νοέμ. 2019

 

Νοέμ.   2019/18

Νοέμ./

Οκτ. 2019

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.277

17.320

17.270

 

0,0

-0,3

Μόνιμοι

11.389

11.251

11.208

 

-1,6

-0,4

Έκτακτοι

5.888

6.069

6.062

 

3,0

-0,1

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.514

13.794

13.919

 

3,0

0,9

Μόνιμοι

9.898

9.651

9.654

 

-2,5

0,0

Έκτακτοι

3.616

4.143

4.265

 

17,9

2,9

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.631

12.769

12.761

 

1,0

-0,1

Μόνιμοι

7.132

7.010

7.009

 

-1,7

0,0

Έκτακτοι

5.499

5.759

5.752

 

4,6

-0,1

Σύνολο

Σύνολο

43.422

43.883

43.950

 

1,2

0,2

Μόνιμοι

28.419

27.912

27.871

 

-1,9

-0,1

Έκτακτοι

15.003

15.971

16.079

 

7,2

0,7

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.637

8.593

8.554

 

-1,0

-0,5

Γενικό Σύνολο

 

52.059

52.476

52.504

 

0,9

0,1

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ/ΕΙ)