Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-12-2019 12:47

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για μεταστέγαση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στην Επαρχία Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και να υποβληθεί σε ένα (1) αντίγραφο σε σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη».

Οι προσφορές να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στην οδό Ανδρέα Αραούζου 6, Τ.Κ. 1421, Λευκωσία το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή,   31  Ιανουαρίου 2020 , ώρα 12:00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε είτε στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών  (www.companies.gov.cy), είτε στην ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (www.intellectualproperty.gov.cy), του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, μέχρι την ημερομηνία λήξης της παρούσας πρόσκλησης, καθότι οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση/ διευκρίνιση αναφορικά με την Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτάται και στις δύο ιστοσελίδες, στην κατηγορία «Νέα» της ενότητας «Βάση Πληροφοριών»  καθώς και στα τηλέφωνα 22867293 και 22867175.

(ΑΧ)