Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-12-2019 14:52

Ανακοίνωση Τμήματος Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε μια σειρά διαδραστικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Αφερεγγυότητα που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα σεμινάρια έλαβαν χώρα μεταξύ 9-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Ανώτατο Δικαστήριο με εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές τον πρώην Δικαστή κ. Leif Clark από τις Η.Π.Α. και την κα Marie Baker, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας.  

Δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές και Λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας όπως επίσης και του Υπουργείου Οικονομικών, ενημερώθηκαν από τη κα Marie Baker για την εφαρμογή με επιτυχία της νομοθεσίας της Αφερεγγυότητας στην Ιρλανδία, εφόσον η νομοθεσία της Κύπρου προσομοιάζει αρκετά στη νομοθεσία της Ιρλανδίας, όπως επίσης και για την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1023 σχετικά με την Προληπτική Αναδιάρθρωση και τη Δεύτερη Ευκαιρία.

Με τρόπο πρακτικό, χρησιμοποιώντας προβλήματα και ασκήσεις, ο κ. Leif Clark επεξήγησε στους συμμετέχοντες την εφαρμογή και χρήση του περί Εταιριών Νόμου που σχετίζεται με το Διορισμό Εξεταστών και του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμο σε σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής. 

Επίσης ο κ. Leif Clark προέβη σε σύντομη παρουσίαση για τις βέλτιστες πρακτικές στο Case Management και γενικά τη διαχείριση των υποθέσεων μέχρι την έκδοση απόφασης, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης του καυτού θέματος των αναβολών.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν με τους εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές επιλύοντας απορίες και συζητώντας διάφορα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιώργος Ερωτοκρίτου, Διευθυντής του Τμήματος Μεταρρύθμισης και Επιμόρφωσης.

(ΑΧ)