Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-12-2019 18:08

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κα Σοφία Ζαχαράκη.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική εκπαίδευση.

Υπήρξε, επίσης, συνεννόηση, μεταξύ των δυο Υπουργών και ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας προγραμματίζεται να επισκεφθεί την Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπου θα έχει συνάντηση με την Ελληνίδα ομόλογό του.

Ο κ. Προδρόμου έθεσε, επίσης, θέματα που απασχολούν τον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η αναγνώριση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) των πιστοποιημένων–αξιολογημένων από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) Προγραμμάτων Σπουδών των Κυπριακών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, συζητήθηκε το θέμα της εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, υπήρξε ενημέρωση από την Ελληνίδα Υφυπουργό ότι έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της Κοινής Τεχνοκρατικής Επιτροπής, η οποία θα χειριστεί το θέμα της οργάνωσης της εξέτασης του μαθήματος «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας».

Συζητήθηκαν, επίσης, οι μετεγγραφές Κυπρίων φοιτητών σε Τμήματα/Σχολές των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας. Οι δυο Υπουργοί αντάλλαξαν, ακολούθως, απόψεις αναφορικά με τις δυνατότητες για πρακτική άσκηση στην Ελλάδα, Ελλαδιτών φοιτητών και αποφοίτων κυπριακών Πανεπιστημίων, όπως και για τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις που διοργανώνει ο ΔΟΑΤΑΠ, αποφοίτων ιατρικών και οδοντιατρικών σχολών από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, στη βάση της υφιστάμενης συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Διευθύνσεων Σχολικής Εκπαίδευσης με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, αναφορά έγινε στη συνεργασία των δυο Υπουργείων σε θέματα που αφορούν σε εκδόσεις διδακτικών βιβλίων των δυο χωρών, όπως και σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Συζητήθηκε, τέλος, το θέμα της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΙΠ