Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-12-2019 14:58

Σύσκεψη Υπουργού Εσωτερικών με Επάρχους για την πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης ακραίων φυσικών φαινομένων

Με στόχο τη διασφάλιση της ετοιμότητας των Υπηρεσιών του Υπουργείου για την ολιστική αντιμετώπιση των πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, σύσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών με τους Επάρχους και τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας.

Στη σύσκεψη λήφθηκαν αποφάσεις για βελτίωση του σχεδίου δράσης με την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων, την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι η προσπάθεια για πρόληψη και αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων θα είναι συνεχής.

(EK/ΣΧ)