Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-12-2019 11:25

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις αιτήσεις για το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»

Σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεων το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει ότι όσες αιτήσεις για το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» κατατεθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 γίνονται δεκτές ακόμη και με ελλιπή στοιχεία ή με απουσία δικαιολογητικών. Οι κατατεθειμένες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 αιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν πλήρως μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, η δε περίοδος εξέτασής τους από τα τραπεζικά και άλλα ιδρύματα παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

(ΜΓ/ΣΧ)