Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-01-2020 13:41

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη σε συνάντηση με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, στο Βερολίνο

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ανθρωπιστικά Θέματα (3η Επιτροπή) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ.ΟΑΣΕ), μεταβαίνει αύριο στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνάντηση με  την Πρόεδρο κα Gyde Jensen και Μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020. Στην αντιπροσωπεία της Κ.Σ.ΟΑΣΕ μετέχει, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της 3ης Επιτροπής, Γερμανός βουλευτής κ. Michael Georg Link.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Χατζηγιάννη θα προβεί σε παρουσίαση του έργου της 3ης Επιτροπής, περιλαμβανομένων των επιτόπιων αποστολών, καθώς και των προτεραιοτήτων και συστάσεων της Κ.Σ.ΟΑΣΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει των Ετήσιων Διακηρύξεων της Συνέλευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους βέλτιστους δυνατούς τρόπους συνεργασίας μεταξύ της Κ.Σ.ΟΑΣΕ και των Επιτροπών, αρμόδιων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συμμετεχόντων στη Συνέλευση Κοινοβουλίων.  

Η αντιπροσωπεία της Κ.Σ.ΟΑΣΕ θα τύχει, επίσης, ενημέρωσης όσον αφορά στις αρμοδιότητες, το έργο και τις προτεραιότητες της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γερμανικής Βουλής, περιλαμβανομένων δράσεων που σκοπούν στην εφαρμογή των δεσμεύσεων των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ στον τομέα της ανθρώπινης διάστασης.

(ΕΚ)