Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2020 15:06

Εισαγωγική ομιλία Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου σε συνέντευξη Τύπου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας του Υφυπουργείου

Το Υφυπουργείο Τουρισμού έθεσε τρεις στόχους για το 2019:

1ος Στόχος

Μετάβαση από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού

 • Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (συνολικά 38 άτομα).

Μεγάλη η πρόκληση από τη στιγμή που το Υφυπουργείο ανέλαβε πολύ περισσότερες αρμοδιότητες, συγκριτικά με τον ΚΟΤ (Μαρίνες, Γήπεδα Γκολφ, Καζίνο, Χώροι Ελλιμενισμού, Εθνική Στρατηγική Τουρισμού)

 • Νέα Δομή  (Συγχώνευση Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μάρκετινγκ, Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού, Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων)
 • Δημιουργία Υποστηρικτικών Επιτροπών Τουρισμού, Μάρκετινγκ και Φιλοξενίας, για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
 • Μελέτη Στελέχωσης του Υφυπουργείου

2ος Στόχος

Διαχείριση μιας δύσκολης τουριστικής χρονιάς (2019) και εκτενής προετοιμασία για ανάπτυξη νέων αγορών τα επόμενα χρόνια

Τα τουριστικά αποτελέσματα του 2019 μας ικανοποιούν. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2018

(Α) Δυσκολίες

 • Αβεβαιότητα Brexit
 • Ισοτιμία ρουβλιού
 • Ανασύνταξη των ανταγωνιστικών προορισμών (Τούρκια, Αίγυπτος) και συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα
 • Thomas Cook
 • Germania
 • Παλαιότερα Cobalt, Air Berlin, κλπ.
 • Καθήλωση Αεροσκαφών Τύπου BOEING 737 ΜΑΧ, κάτι το οποίο δυσκόλεψε, και δυσκολεύει ακόμη, την ανάπτυξη νέων δρομολογίων
 • Κίνημα για την κλιματική αλλαγή, το οποίο επηρεάζει ταξιδιώτες από δυνατές τουριστικές αγορές της Ευρώπης π.χ. Σουηδία

(Β)     Προετοιμασία για ανάπτυξη νέων αγορών

 • Στόχευση σε νέες αγορές –  Δημογραφικές Ομάδες – Ειδικές Μορφές Τουρισμού
 • Επαφές με Οργανωτές Ταξιδίων και Αεροπορικές Εταιρείες

(400 Οργανωτές Ταξιδίων, 30 αεροπορικές εταιρείες)  

 • Συμφωνίες για Κοινά Τουριστικά Πακέτα
 • Στήριξη ή διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό (συνολικά 270)
 • Τουριστικές εκθέσεις:

Το Υφυπουργείο Τουρισμού συμμετείχε, κατά το 2019, σε 74 συνολικά τουριστικές εκθέσεις, 56 εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος και 18 εκθέσεις ειδικών ενδιαφερόντων.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, το 2020, πρόκειται να λάβει μέρος σε 92 συνολικά τουριστικές εκθέσεις, 60 εκθέσεις γενικού ενδιαφέροντος και  32 εκθέσεις ειδικών ενδιαφερόντων.

 • Φιλοξενία

Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει προσφέρει διαφόρων μορφών φιλοξενίας σε περίπου 8.000 άτομα ως ακολούθως:

400 δημοσιογράφους (σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και τα τηλεοπτικά συνεργεία, bloggers και influencers)

2.600 ταξιδιωτικούς πράκτορες

5.000 άλλους καλεσμένους (σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, δήμαρχοι, αρχαιολόγοι, σύνεδροι διαφόρων επαγγελμάτων και άλλοι)

 • Διαγωνισμοί για το Νέο Brand, νέα εικόνα τουριστικών περιπτέρων.
 • Ειδικά προϊόντα (οινογαστρονομικός τουρισμός, συνεδριακός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός κλπ) – Στηρίχθηκαν συνολικά γύρω στις 420 εκδηλώσεις/διοργανώσεις/συνέδρια.

 

Στηρίχθηκαν 37 τοπικά φεστιβάλ τα οποία προωθούσαν την οινογαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα, 51 πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που παρουσίαζαν τουριστικό ενδιαφέρον, 50 αθλητικές εκδηλώσεις, 220 ομάδες που προπονήθηκαν στην Κύπρο, 61 συνέδρια/ταξίδια κινήτρων, ως επίσης και εκδηλώσεις/διοργανώσεις οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια των δημοσιευμένων Σχεδίων Κινήτρων που λειτουργεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, στα πλαίσια των κανονισμών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

3ος Στόχος 

Προετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού – Οι πέντε βασικοί πυλώνες και οι αριθμικοί στόχοι μέχρι το 2030

 • Εποχικότητα -  Ολόχρονος τουριστικός προορισμός
 • Οφέλη από τον τουρισμό σε ολόκληρο το νησί (ορεινά, ακριτικές περιοχές, ύπαιθρος)
 • Ανταγωνιστικότητα – Στόχος μας η Κύπρος να συμπεριληφθεί στις 30 πιο ανταγωνιστικές χώρες παγκοσμίως, όσον αφορά τον τουριστικό τομέα. Σήμερα βρισκόμαστε στην 44η θέση.
 • Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Αειφορία – Περιβάλλον
 • Αριθμητικοί στόχοι επόμενης δεκαετίας: Αύξηση 32% στις διανυκτερεύσεις (48 εκατομμύρια), 5 εκ. αφίξεις, 1,5 δις ευρώ επιπρόσθετα έσοδα, 40% των διανυκτερεύσεων την περίοδο Νοεμβρίου – Απριλίου (από 22% το 2018), 400 χιλιάδες διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο και τα ορεινά  (από 100 χιλιάδες το 2018)

(ΕΚ/ΣΧ)