Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2020 17:10

Ο Υπουργός Μεταφορών συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε σήμερα με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων κ. Κώστα Χαμπιαούρη. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τροόδους.

Κατά αρχή εξετάστηκαν η βελτίωση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κύριο οδικό δίκτυο και τη σύνδεση του Τροόδους με το δίκτυο των αυτοκινητόδρομων. Συγκεκριμένα, τονίστηκε, ότι προωθούνται ο δρόμος Λεμεσού – Σαϊττά, ο δρόμος Αστρομερίτη – Ευρύχου , ο δρόμος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου. Επιπρόσθετα , συζητήθηκε   το χρονοδιάγραμμα για τα  έργα που προγραμματίζονται σε διάφορους ορεινούς δρόμους, και ζητήθηκε από το αρμόδιο Τμήμα, όπου είναι δυνατόν, η επίσπευσή τους.  

Εξετάστηκαν, επίσης, διάφορες δράσεις όπως η διεξαγωγή μελέτης για την εφαρμογή και χάραξη Σιδηροδρομικής Γραμμής σύνδεσης Ευρύχου – Σκουριώτισσας. Έγινε αναφορά στην ανάδειξη πολιτιστικών πόρων με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε μνημεία και πολιτιστικούς χώρους. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι θα προωθηθεί η ανάπτυξη της  ευρυζωνικότητας με την εγκατάσταση wi-fi σε ορεινές κοινότητες και θα δημιουργηθούν  νέες  υποδομές και  νέες στάσεις  λεωφορείων .

Τέλος, αποφασίστηκε όπως διοργανωθεί  επιτόπου επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων  στις κοινότητες με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις εν λόγω δράσεις.

________________

/ΣΧ