Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-01-2020 09:47

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα φιλοξενήσει την 3η Συνάντηση των Επικεφαλής Αντιπροσωπειών των Χωρών «Group Med» στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για την (ΚΕΠΠΑ) και (ΚΠΑΑ)

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα φιλοξενήσει την 3η Συνάντηση των Επικεφαλής Αντιπροσωπειών των Χωρών «Group Med» στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2020, μετά από σχετική πρόσκληση του Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας κ. Μαρίνου Σιζόπουλου. Στη Συνάντηση, αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν της Κύπρου, εκπρόσωποι των Κοινοβουλίων της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας.

Την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου στις 09.00 π.μ.

Κατά τη Συνάντηση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ με ειδική αναφορά στις σχετικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι χώρες της Μεσογείου. Θα συζητηθούν, εξάλλου, θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότερη δυνατή συνεργασία των αντιπροσωπειών του Νότου στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Διάσκεψης θα υιοθετηθεί Κοινή Δήλωση.

 

ΝΝ/ΣΤ/ΣΤ