Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-01-2020 13:56

Ταχεία αδειοδότηση με οικοδομικές άδειες αυθημερόν και άδειες στρατηγικών επενδύσεων σε ένα χρόνο

Η κυβέρνηση κάνει πράξη την πρόθεση επίλυσης πολεοδομικών προβλημάτων και τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης μέσω τριών μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Πρώτος πυλώνας: Με την επέκταση του Σχεδίου παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για πρόσθετη περίοδο δύο ετών, δίνουμε τη δυνατότητα νομιμοποίησης μικρών αυθαίρετων κατασκευών. Από το συγκεκριμένο Σχέδιο μέχρι σήμερα επωφελήθηκαν 1400 αιτητές σε σύνολο 2069 αιτήσεων.

Δεύτερος πυλώνας: Με την έκδοση Υπουργικού Διατάγματος θα επιτρέπεται η αδειοδότηση οικιστικών αναπτύξεων χαμηλού κινδύνου (μέχρι διπλοκατοικίας), με την πολεοδομική άδεια να εκδίδεται κατά μέγιστον εντός 30 ημερών και την άδεια οικοδομής αυθημερόν.

Με την πρότασή μας καταργείται ουσιαστικά η ταλαιπωρία των αιτητών, οι οποίοι μέχρι σήμερα για την ανέγερση μιας απλής κατοικίας θα έπρεπε να αποταθούν σε σωρεία υπηρεσιών, να υποστούν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος και να αναμένουν μήνες για την έκδοση της άδειάς τους. Με το συγκεκριμένο Διάταγμα, η ευθύνη της αδειοδότησης μεταφέρεται στον μελετητή. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να επωφεληθεί περίπου το 50% του συνόλου των πολεοδομικών αιτήσεων.

Τρίτος Πυλώνας: Ταυτόχρονα, με το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, του οποίου η συζήτηση άρχισε σήμερα στη Βουλή, στέλνουμε μήνυμα στους επενδυτές ότι η χώρα μας εκσυχρονίζεται και απαλλάσσεται από τις χρονοβόρες διαδικασίες. Ο επενδυτής απαλλάσσεται από τις παθογένειες του παρελθόντος και θα χρειάζεται να αποτείνεται πλέον μόνο στον Υπεύθυνο Εργου (Project Manager) ο οποίος και θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της υπηρεσίας αδειοδότησης και του ίδιου. Ο χρόνος έκδοσης των σχετικών αδειών δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τον ένα χρόνο κατά μέγιστο.

Η εισαγωγή μηχανισμών ταχείας αδειοδότησης - FAST TRACK, σε όλα τα επίπεδα, δημιουργεί νέα δεδομένα στην ανάπτυξη, μειώνει την ταλαιπωρία του πολίτη και καθιστά την Κύπρο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

ΣΣ/ΣΧ