Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-01-2020 13:39

Πρόγραμμα Κατάρτισης "Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις (GM 87)"

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις (GM 87)» διάρκειας 7 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 18/03/2020 από τις 8:30πμ μέχρι 4:30μμ στο Κέντρο Παραγωγικότητας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77 στη Λευκωσία.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η ετοιμασία κατάστασης υπολογισμού κέρδους ή ζημιάς, η ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης, η ετοιμασία ταμειακού προϋπολογισμού και η αξιολόγηση, σύγκριση και ανάλυση των λογιστικών και οικονομικών στοιχείων μέσω λογιστικών αριθμοδεικτών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν κατανοήσει τις βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες απαιτούνται κατά την ετοιμασία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης. Επίσης, θα είναι σε θέση να λαμβάνουν τις ορθές οικονομικές αποφάσεις για την επιτυχή λειτουργία της επιχείρησης/οργανισμού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €95,00 το άτομο. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €76,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €19,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη του Προγράμματος κ. Σοφία Ευριπίδου στο τηλέφωνο 22806166 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

(NN/ΣΧ)