Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-01-2020 11:18

Κοινή Δήλωση των Επικεφαλής Αντιπροσωπειών των Χωρών Group Med στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ

Οι εργασίες της 3ης Συνάντησης των Επικεφαλής Αντιπροσωπειών των Χωρών Group Med στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ολοκληρώθηκαν χθες, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, στη Λευκωσία. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Διάσκεψης, οι Επικεφαλής Αντιπροσωπειών υιοθέτησαν την ακόλουθη Κοινή Δήλωση:

«Οι επικεφαλής και/ή τα μέλη των αντιπροσωπειών της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ),

Έχοντας συγκεντρωθεί στη Λευκωσία, στις 22 Ιανουαρίου 2020, για την 3η Ad Hoc Συνάντηση των Επικεφαλής Αντιπροσωπειών των χωρών «Group Med» στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, σε συνέχεια των συναντήσεων στην Αθήνα, τον Απρίλιο 2016 και στη Γρανάδα, τον Ιούνιο 2018,

Επαναλαμβάνοντας τις καθολικές και ευρωπαϊκές αξίες που μοιράζονται, περιλαμβανομένων της ειρήνης, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, τις οποίες δεσμεύονται να στηρίζουν,

Εκτιμώντας τη μεσογειακή τους ταυτότητα και αναγνωρίζοντας τις κοινές προκλήσεις, τόσο από κοινωνικοοικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς ασφάλειας, που οι χώρες της Μεσογείου καλούνται να αντιμετωπίσουν,

Τονίζοντας ότι οι κοινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, ήτοι οι παράνομες δραστηριότητες εγκληματικών δικτύων σε σχέση με τη μετανάστευση, η διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, τα ζητήματα της τρομοκρατίας, της ενεργειακής ασφάλειας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, απαιτούν κοινές λύσεις και κοινή δράση,

Εκφράζοντας ανησυχία για την ένταση και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως στη Συρία και τη Λιβύη, οι οποίες αποτελούν απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, με επιπτώσεις που επεκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή και επηρεάζουν με τη σειρά τους την Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλαπλούς τρόπους,

Υπογραμμίζοντας ότι οι όποιες συγκρούσεις εντός και γύρω από την περιοχή της Μεσογείου πρέπει να επιλυθούν με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Εκφράζοντας πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το κοινοτικό κεκτημένο, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού,

Αντανακλώντας τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα, που καταδικάζουν τις παράνομες δραστηριότητες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες συνιστούν παραβίαση της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων, και έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια,

Επαναλαμβάνοντας τη στήριξή τους σε όλες τις προσπάθειες και αποφάσεις της ΕΕ για ειρήνη και μια βιώσιμη λύση στη Λιβύη, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών,

Υποστηρίζοντας τη δέσμευση που υπογραμμίζεται στο άρθρο 6 της Δήλωσης του Βερολίνου για αποφυγή παρέμβασης στην ένοπλη σύγκρουση ή στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης και καλώντας όλους τους διεθνείς παράγοντες να πράξουν το ίδιο,

Τονίζοντας την υποστήριξή τους στα συμπεράσματα της ΕΕ του Δεκεμβρίου 2019 αναφορικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης Τουρκίας - Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων στη Μεσόγειο, το οποίο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη,

Χαιρετίζοντας εκ νέου την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας που καθιερώθηκε μεταξύ των Κυβερνήσεων των Νότιων χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΕ και επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή τους να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή από την κοινοβουλευτική προοπτική,

Τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική παρουσία και συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ταραχώδη περιοχή της Μεσογείου, δρώντας για τη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας και προωθώντας την περιφερειακή συνεργασία προς όφελος των λαών της Μεσογείου και της Ευρώπης:

  1. Υπογραμμίζουν τη σημασία των ad hoc συναντήσεών τους, καθώς και τις τακτικές συναντήσεις τους κατά τη διάρκεια κάθε Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ,
  2. Επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση της συνεργασίας και του συντονισμού τους στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και τη διατύπωση κοινών θέσεων όταν κρίνεται απαραίτητο,
  3. Δηλώνουν ότι η μεσογειακή διάσταση των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να παραμείνει στην ατζέντα της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ και ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με την περιοχή πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή, ιδιαίτερα καθώς η κατάσταση στη Μεσόγειο και πέρα απ’ αυτήν, είναι ανησυχητική και απειλητική, όχι μόνο για την ίδια την περιοχή, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  4. Συμφωνούν, ενόψει των πιο πάνω, να προτείνουν τη συζήτηση του ζητήματος της Λιβύης στην επόμενη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, στο Ζάγκρεμπ, στο σημείο «Επείγουσα συζήτηση» της ημερήσιας διάταξης,
  5. Αποφασίζουν τους τρόπους λειτουργίας της συνεργασίας τους και ορίζουν τη σειρά των χωρών που θα φιλοξενήσουν μελλοντικές συναντήσεις,
  6. Αποφασίζουν να συνέλθουν ξανά κατά τη διάρκεια της επικείμενης Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ, στο Ζάγκρεμπ, στις 2 Μαρτίου 2020,
  7. Ζητούν όπως η κυπριακή αντιπροσωπία κοινοποιήσει την παρούσα Κοινή Δήλωση στην Κροατική Προεδρία πριν τη Διάσκεψη του Ζάγκρεμπ».

(ΕΧ/ΣΧ)