Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-01-2020 11:38

Ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα "Ορεινές περιοχές μεγάλων μεσογειακών νήσων"

Η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται πλέoν μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών που διαθέτουν ορεινή πολιτική και εφαρμόζουν Εθνική Στρατηγική για τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών τους. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος αποκτά τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής και με ουσιαστικό ρόλο σε παγκόσμια και διεθνή εταιρικά σχήματα για το βουνό. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην Κύπρο να συμβάλλει πιο ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών για τις ορεινές περιοχές και να επωφελείται από τη μεταφορά εμπειριών και γνώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων διοργανώνουν στις 28 – 31 Ιανουαρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα:«Ορεινές περιοχές μεγάλων μεσογειακών νήσων: ευρωπαϊκές προκλήσεις, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και τοπικοί μηχανισμοί»για:

-  να μεταφερθούν στην Κύπρο εμπειρίες και συσσωρευμένη γνώση από άλλες χώρες με μακρά παράδοση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή εθνικών ορεινών πολιτικών,

-  να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βουνά και

-  να παρουσιάσει την Ορεινή Πολιτική της Κύπρου και την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων στον διεθνή χώρο.

 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη εργασιών του Συνεδρίου στις 28 Ιανουαρίου σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2020, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πλατρών στις Πλάτρες και στις 31 Ιανουαρίου 2020 στο Οινοποιείο «Οίνου Γη» στο Όμοδος.

Αυτή η υψηλού επιπέδου διοργάνωση αποτελεί την απαρχή για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των μεγάλων νήσων της Μεσογείου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των οροσειρών τους. Εστιάζει στα ζητήματα της διαχείρισης και ανάπτυξης αυτών των ορεινών περιοχών και φιλοδοξεί με τα συμπεράσματά του να συμβάλλει στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, εργαλείων χρηματοδότησης και μηχανισμών, για τις ορεινές περιοχές των νησιών, της Μεσογείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο 25 σημαντικών φορέων και 35 επιστημόνων από 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος και αναγνώριση υψηλού βαθμού του έργου το οποίο ήδη η Κύπρος έχει επιτελέσει για τα βουνά της. Πιο αναλυτικά στο Συνέδριο συμμετέχουν με ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις εκπρόσωποι:

  1. των τοπικών κυβερνήσεων των 6 μεγάλων νήσων της Μεσογείου – Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Κρήτη και η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα συμμετάσχουν επίσης πολιτικοί όπως ο κ. René Souchon, πρώην Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της Γαλλίας, θεμελιωτής του περί ορεινών περιοχών νόμου στην Γαλλία,
  2. των Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  3. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας,
  4. Παγκόσμιων Οργανισμών, όπως η «Ορεινή Σύμπραξη» που φιλοξενείται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στη Ρώμη και ο Οργανισμός WWF της Ιταλίας,
  5. Εθνικών Οργανισμών Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως:

−        η Κοινότητα Εργασίας των Πυρηναίων, 

−        το Ινστιτούτο εδαφικής ανάπτυξης της περιοχής Auvergne-Rhône-Alpes – IADT της Γαλλίας

-  Οργανισμών με Διεθνή Δράση,  όπως:

−        το Ινστιτούτο Jacques Delors «Notre Europe»,

−        ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος ορεινών περιοχών Euro-Montana,

−        το Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC Italy) με το Ερευνητικό Τμήμα για τις επιπτώσεις στη γεωργία τα δάση, και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (IAFES),

−        η Γραμματεία «Clean Energy for EU Islands»,

−        η Διεθνής Ένωση Αγροπεριβαλλοντικής Ανάπτυξης (AIDA),

−        η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών και Φυσικών Πάρκων EUROPARC.

6.  Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων όπως:

−        από την Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Frederick

−        από την Ελβετία το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη (ETH Zurich) με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Γεωργικών Επιστημών (IAS),

−        από την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το εργαστήριο Αγροτικού Χώρου, το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

−        από τη Γαλλία τα Πανεπιστήμια - Paris-Est με το εργαστήριο «Συγκριτική Aνάλυση των Eξουσιών», Clermont – Auvergne με το Ερευνητικό Κέντρο για τα Βουνά και τις εύθραυστες περιοχές (CERAMAC) και την Ερευνητική Μονάδα για τις δραστηριότητες, τους χώρους και τις μορφές οργάνωσης στις αγροτικές περιοχές (UMRTerritories), Grenoble – Alpes με το Ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών «Pacte» (Ερευνητική Ομάδα Πόλεις και Εδαφικές Περιοχές),

−        από την Γαλλία επίσης θα εκπροσωπηθούν στο Συνέδριο τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα: AgroParisTech - Ινστιτούτο Τεχνολογίας για την Ζωή, τη Διατροφή και τις Επιστήμες του περιβάλλοντος, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, τη Διατροφή και το Περιβάλλον (INRAE) με την Ερευνητική Μονάδα για την Επιστήμη και Τεχνολογία για το Περιβάλλον και τη Γεωργία (IRSTEA) και το Εργαστήριο για τα «ΟικοΣυστήματα και Κοινωνίες στα Βουνά» (LESSEM) και το Περιφερειακό Ερευνητικό Κέντρο της Κορσικής με το Εργαστήριο Ερευνών για την Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας (LRDE) και το Ερευνητικό Τμήμα Επιστήμες για δράση και ανάπτυξη (SAD),

−        από την Αυστρία το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονομίας, Αγροτικής και Ορεινής έρευνας,

−        από την Ισπανία το Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela με το Ινστιτούτο Μελετών και Ανάπτυξης της Γαλικίας (IDEGA) και την Ερευνητική Ομάδα Εδαφικής Ανάλυσης GRUPOANTE,

−        από την Ιταλία και το νησί της Σαρδηνίας ο Οργανισμός Αγροτικής Έρευνας της Σαρδηνίας,

7.  Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικών Αναπτυξιακών Οργανισμών όπως ο Δήμος Σητείας, η Ομάδα Τοπικής Δράσης περιοχής Αίτνας και Αλκαντάρα στην Σικελία, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους στην Κύπρο, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Συμβουλίου των Βαλεαρίδων νήσων και ο Οργανισμός ECOLIMONT (παράκτια και ορεινά οικοσυστήματα) στην Γαλλία κ.ά..

Το Συνέδριο είναι ανοικτό για το κοινό κατόπιν Δήλωσης Συμμετοχής και θα παρέχεται παράλληλη μετάφραση στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το συνέδριο θα ενσωματωθούν στη «Δήλωση του Τροόδους - Κύπρος» η οποία θα ανακοινωθεί στην τελευταία θεματική Συνεδρία της διοργάνωσης. Η Δήλωση, την προετοιμασία της οποίας έχει αναλάβει η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, θα είναι ένα κείμενο πολιτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα το οποίο θα αναδείξει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές ορεινές περιοχές της Μεσογείου και θα υποδείξει τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές καθώς και τους  τοπικούς μηχανισμούς με τους οποίους συμφωνούν οι νησιωτικές-ορεινές περιοχές.

Για πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους, σε αυτή την ιστοσελίδα , στα τηλέφωνα 22952043/ 99737494 και μέσω email εδώ.

 

ΝΝ/ΣΧ