Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-01-2020 13:53

Συνέδριο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα και διάχυση οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού υλικού», διοργανώνει το ΓΤΠ

«Ψηφιοποίηση, προσβασιμότητα και διάχυση οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού υλικού» είναι ο τίτλος του Συνεδρίου που διοργανώνεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών την ερχόμενη Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020, ώρα 10 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, προκειμένου αυτό να διαφυλαχθεί από κινδύνους φθοράς, αλλοίωσης ή καταστροφής.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους Ελλάδας και Κύπρου.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί από τους τρεις εταίρους του έργου:  Το Ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτίου Αιγαίου- Ενεργειακή Α.Ε.Ν. Αιγαίου (Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου). Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας των τριών φορέων συμβάλλει στην ψηφιοποίηση σημαντικών αρχείων που διαθέτουν στις υποδομές τους (οπτικοακουστικού, έντυπου και μουσικού), διασώζοντας έτσι για τις μετέπειτα γενιές, αλλά και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, πηγές ιστορικής και πολιτισμικής αξίας.

Το Συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοικτό στο ευρύ κοινό, θα χαιρετίσει ο έντιμος Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής.

Για την ανακοίνωση στα αγγλικά πατήστε εδώ.

Για την ανακοίνωση στα τουρκικά πατήστε εδώ.

 

(ΣΣ/ΣΧ)