Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2020 14:52

Πρώτα αποτελέσματα της εθνικής φάσης Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής

Η Πρώτη Εργασία της Εθνικής Φάσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Στατιστικής πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2020. Σε αυτήν έλαβαν μέρος 85 ομάδες από όλη την Κύπρο αποτελούμενες από 249 μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Οι συνδιοργανωτές του διαγωνισμού (Στατιστική Υπηρεσία, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία) επιθυμούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς όλες τις ομάδες για τη συμμετοχή τους καθώς και για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει.

Η Πρώτη Εργασία περιελάμβανε τρία τεστ ως ακολούθως:

α. Τεστ βασικών γνώσεων στατιστικής

β. Τεστ χρήσης επίσημων πηγών στατιστικών δεδομένων

γ. Τεστ ερμηνείας στατιστικών εκθέσεων.

Οι δέκα πρώτες ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία της κάθε κατηγορίας (γυμνάσιο, λύκειο) προκρίνονται στη Δεύτερη Εργασία, η οποία αφορά την ετοιμασία έκθεσης στατιστικού περιεχομένου ως αποτέλεσμα επεξεργασίας ενός συνόλου δεδομένων.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στη Δεύτερη Εργασία παρατίθενται εδώ, κατά αλφαβητική σειρά. Επιπρόσθετα, δίδονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατανομή της βαθμολογίας της Πρώτης Εργασίας.

(ΕΧ/ΣΧ)