Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2020 14:55

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με σχέδιο Κανονισμών που ρυθμίζει τη λειτουργία νοσοκομειακών φαρμακείων

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με σχέδιο Κανονισμών που ρυθμίζει τη λειτουργία νοσοκομειακών φαρμακείων.

Ειδικότερα, το σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων Κανονισμοί» έχει σαν σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών αδειοδότησης νοσοκομειακών φαρμακείων, τη διάρθρωση και τις προδιαγραφές λειτουργίας, τις αρμοδιότητες, καθώς και τη στελέχωσή τους.

Το σχέδιο Κανονισμών θα σταλεί σήμερα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει από σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3 μ.μ.. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα περιληφθούν στην Έκθεση Ανάλυσης Αντίχτυπου, η οποία θα συνταχθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολούθως, το σχέδιο Κανονισμών όπως θα διαμορφωθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση και η Έκθεση Ανάλυσης Αντίχτυπου θα σταλούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο και, κατόπιν, στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για θέσπιση.

(MKY)