Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2020 15:43

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) ενημερώνει ότι η πρώτη διήμερη συνάντηση των Ομάδων Εργασίας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της Μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020. Η αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Κύπρο αποτελείτο από προσωπικό του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τρεις Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Οι επισκέπτες, αφού έγιναν δεκτοί από τον Γενικό Διευθυντή του Υ.Π.Π.Α.Ν., ενημερώθηκαν για το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα και συναντήθηκαν με τη Συντονιστική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης ξεκίνησε με την εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ακολούθησε η επίσκεψη μελέτης στην Πορτογαλία τον Νοέμβριο και η ανάλυση πόρων τον Δεκέμβριο.

Η συνάντηση συνεχίστηκε στους χώρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου συνήλθαν τρεις Ομάδες Εργασίας. Σκοπός των Ομάδων είναι η υποβολή συμπερασμάτων, που θα διαμορφωθούν σε συστάσεις, στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νόμου πλαίσιο. Οι Ομάδες ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα:

I.        Είδη εκπαιδευτικών παροχών και στήριξης, ηγετικές ικανότητες και πρακτικές διδασκαλίας

II.       Διαδικασίες αξιολόγησης και στήριξης με επίκεντρο τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους ηγέτες και τα μαθησιακά περιβάλλοντα

III.      Ρόλος Κέντρων Στήριξης Ενιαίας Εκπαίδευσης.

Οι τρεις Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες παρουσίασαν τις εμπειρίες των χωρών τους στον τομέα της ενιαίας εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας τις Ομάδες Εργασίας με την εμπειρογνωμοσύνη τους σε καθέναν από τους πιο πάνω βασικούς τομείς. Οι 40 περίπου συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, εκπροσωπώντας διάφορους φορείς και οργανώσεις, με την ενεργητική συμμετοχή, τη δέσμευση και την εποικοδομητική τους παρουσία, εργάστηκαν εντατικά και μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο συζήτησαν διάφορα θέματα. Η δεύτερη συνάντηση των Ομάδων Εργασίας θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 ΙΠ