Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-01-2020 11:13

Συναντήσεις Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων Υφυπουργείου Τουρισμού με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του για καλύτερη γνωριμία και δικτύωση με οικονομικούς φορείς του τόπου, ο νεοσύστατος Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες συναντήσεις με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020, έγιναν επαφές με αξιωματούχους της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και  της Τράπεζας Αναπτύξεως, της Ελληνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου, της Astrobank, της RCBbank, και της Eurobank.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων έγινε ενημέρωση των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για τον ρόλο του Τομέα Προσέλκυσης Επενδύσεων του Υφυπουργείου, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίησης επενδύσεων που σχετίζονται με ειδικές μορφές τουρισμού όπως ο τουρισμός υγείας, οινογαστρονομίας, κρουαζιέρας/luxuryyachting, υπαίθρου/ορεινών περιοχών, θρησκευτικός, πολιτιστικός, συνεδριακός, αθλητικός, γαμήλιος κ.ά.

Εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών έγινε ενημέρωση σε σχέση με τη φιλοσοφία/πολιτική τους για δανειοδότηση επενδυτικών έργων.

Ο Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού, ο οποίος θα συνεχίσει τις επαφές του και με άλλους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως προς την καθοδήγηση ενδιαφερόμενων επενδυτών για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση βιώσιμων τουριστικών επενδυτικών έργων, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Τουρισμού 2030.

 

(ΝΝ/ΣΧ)