Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-01-2020 16:23

Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σχετικά με την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη  σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) της Κύπρου. Για τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής ΤΝ, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συνεργάστηκε με ομάδα εμπειρογνωμόνων ΤΝ. Η Εθνική Στρατηγική ΤΝ βασίζεται στο συντονισμένο σχέδιο ΤΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και στην αξιοποίηση πληροφοριών και προτάσεων που λήφθηκαν μέσω απαντήσεων ερωτηματολογίου, συναντήσεων, ανταλλαγής απόψεων και της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, από όλο το ψηφιακό οικοσύστημα της Κύπρου (Επιχειρήσεις, Ακαδημαϊκούς, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα και Δημόσιο Τομέα).

Το σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης: Δράσεις για την Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της ΤΝ στην Κύπρο» προνοεί για: (1) την μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων, (2) τη δημιουργία εθνικών χώρων δεδομένων, (3) την καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης και (4) την ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για να καταστεί η Κύπρος ένα οικονομικά ανταγωνιστικό κράτος σε θέματα ΤΝ και το οποίο να είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και στην καινοτομία, έχουν τεθεί οι πιο κάτω στόχοι:

(α) Δημιουργία προγραμμάτων προώθησης και ανάπτυξης της τεχνολογίας ΤΝ σε όλους τους Οργανισμούς

(β) Εμπλουτισμός και διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων δεδομένων της Κύπρου

(γ) Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε θέματα ΤΝ

(δ) Διεύρυνση των δεξιοτήτων των εμπειρογνώμων ΤΝ και του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών και επιχειρήσεων της Κύπρου

(ε) Ανάπτυξη μίας αξιόπιστης ΤΝ εντός σχετικών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας

(στ) Οικοδόμηση διεθνούς συνεργασίας μέσω της συμμετοχής της Κύπρου σε πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ και άλλων χωρών

(ζ) Υιοθέτηση και χρήση των τεχνολογιών ΤΝ και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) στο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ)

Με την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, η Κύπρος θα καταστεί ισότιμος εταίρος στα θέματα ΤΝ, στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον .

------------------------ 

ΕΙ