Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-01-2020 13:56

Κατάρτιση επαγγελματιών οδηγών ταξί

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αδειών αποφάσισε, με την εξουσία που του δίνεται βάση του Νόμου 9/82, να καθορίσει ως υποχρεωτική τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των οδηγών ταξί ως εξής:

  • Για την περίοδο μέχρι 31/12/2020, παρακολούθηση τεσσάρων ωρών πιστοποιημένων προγραμμάτων.
  • Από 01/01/2021 έως 31/12/2021 και για κάθε επόμενο έτος, παρακολούθηση οκτώ ωρών πιστοποιημένων προγραμμάτων.

 Να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι προϋπόθεση για ανανέωση της Άδειας Οδικής Χρήσης (ΑΟΧ), για μεταβίβαση της ΑΟΧ και/ή για έκδοση νέας ΑΟΧ, καθώς και για επαναφορά ΑΟΧ.

 Πιστοποιημένα προγράμματα είναι τα προγράμματα, τα οποία θα διοργανώνονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, καθώς και οποιουσδήποτε παροχής προγραμμάτων κατάρτισης οι οποίοι μετά από αίτησή τους έχουν λάβει σχετική έγκριση από την Αρχή Αδειών.  Όλοι οι παροχείς εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αρχής Αδειών   http://www.cla.com.cy/el/home   Επίσης θα αναρτηθεί ημερολόγιο με τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σκοπούς εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκράτησης και το οποίο θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με την συμπλήρωση της παρακολούθησης θα παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό. 

Η υποχρέωση θα ξεκινά από 01/01/2021.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 22582318.

ΣΣ/ΣΧ